1 search result(s) for "jurisprudence"

Verjaring van de energieschuld onbetwistbaar vastgelegd op 5 jaar

Ondanks onze aanbevelingen en die van vele andere instanties1, heeft het federale parlement deze zomer de “Potpourri V” wet goedgekeurd waarin, onder andere, de verjaringstermijn voor energieschulden wordt vastgelegd op 5 jaar. Deze wet werd van kracht op 3 augustus 20172. Ter herinnering: de verjaringstermijn is de periode waarna een leverancier een uitstaande schuld van […]