< Terugkeer

Basispakket 2 : aanvraag na de vastgelegde termijn in uitzonderlijke gevallen

Geplaatst op: 11/09/2023 - Bijgewerkt: 11/09/2023

Onlangs heeft het team van het Steunpunt SocialEnergie meerdere gevallen vastgesteld van personen die pas na 31 juli 2023 vernamen dat ze recht hadden op het basispakket 2. Aanvragen daarvoor moesten uiterlijk op die dag ingediend zijn bij de FOD Economie.

We hebben de FOD Economie bijgevolg geïnterpelleerd om na te gaan of het, net als bij het basispakket 1, mogelijk was om toegang te krijgen tot een formulier dat in uitzonderlijke gevallen na de termijn van 31 juli 2023 nog kon worden ingediend.

En dat is mogelijk! De aanvraag moet voor 30 september 2023 worden ingediend en de betrokken gebruikers moet aantonen/toelichten waarom zij hun aanvraag niet binnen de vastgelegde termijn konden indienen (bv. de leverancier heeft in augustus een rechtzetting doorgevoerd van eerdere facturen waarop het sociaal tarief per vergissing toegepast was).

Procedure

Er moet een ‘officiële’ klacht worden ingediend via een van deze kanalen:

Als bijlage moeten alle bewijsmiddelen worden toegevoegd, samen met de naam en voornaam, het adres en het rijksregisternummer (INSZ): de brief waarin wordt meegedeeld dat het recht op het sociaal tarief beëindigd is of elk ander nuttig bewijs, alsook de ontvangen of verstuurde e-mail en afrekeningsfactuur van de leverancier (met EAN-code en klantnummer), waarbij verduidelijkt wordt of de premieaanvraag betrekking heeft op gas en/of elektriciteit.