Algemene principes

Geplaatst op: 02/06/2016 - Bijgewerkt: 05/09/2016

Een belastingvermindering is een verlaging van de belastingen die verschuldigd zijn aan de Staat. Een dergelijke vermindering wordt per definitie gehanteerd voor gezinnen die belastingen betalen.

Een belastingkrediet wordt toegekend aan gezinnen die weinig of geen belastingen betalen, zodat ook zij van de fiscale maatregel kunnen genieten voor een bedrag dat hetzelfde is als dat van de belastingvermindering.

Stel: een gezin heeft recht op een belastingvermindering van 1.000 euro:

  • Geval 1: het gezin moet normaal 2.000 euro belastingen betalen aan de Staat. Dankzij de belastingvermindering moet het gezin nu nog slechts 1.000 euro betalen.
  • Geval 2: het gezin moet normaal 500 euro belastingen betalen aan de Staat. De belastingen kunnen dus maximaal met 500 euro worden verlaagd. De resterende 500 euro wordt aan het gezin uitbetaald. In dat geval spreken we van een belastingkrediet.
  • Geval 3: het gezin moet geen belastingen betalen. De 1.000 euro belastingvermindering wordt in dat geval een belastingkrediet van 1.000 euro. De administratie Financiën betaalt 1.000 euro uit aan het gezin.

De belastingvermindering of het belastingkrediet komen overeen met een percentage van bepaalde bij wet vastgelegde kosten.

De onkosten die hier recht op geven moeten worden vermeld op de belastingaangifte van het jaar volgend op de betaling van de werkzaamheden. Ook gezinnen die geen belastingen betalen, moeten een belastingaangifte invullen. De FOD Financiën regulariseert vervolgens de situatie door een bedrag over te maken aan het gezin of door het nog verschuldigde bedrag te verlagen. Deze regularisatie gebeurt dus ongeveer 2 jaar na uitvoering van de werken.

Voorbeeld: een gezin isoleert zijn dak in 2012. In 2013 (aanslagjaar 2013 – inkomsten 2012) geeft het de gemaakte onkosten aan op zijn belastingaangifte. In de loop van 2014 regulariseert de administratie Financiën de situatie.

Tot 2011 kende de Staat belastingverminderingen of -kredieten toe voor diverse energiebesparende investeringen. De meeste daarvan werden echter geschrapt. Momenteel blijft dakisolatie nog wel recht geven op een belastingvermindering.