Belastingvermindering te op de betaalde interest van een federale groene lening

Geplaatst op: 02/06/2016 - Bijgewerkt: 26/09/2016

Definitie

De federale groene lening was een tijdelijke maatregel die in het leven werd geroepen door de Economische Herstelwet van 27 maart 2007 en die enkel werd toegepast voor leningovereenkomsten tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011.

Net zoals de Brusselse groene lening is de federale groene lening uitsluitend bestemd voor het financieren van een reeks welomschreven energiebesparende uitgaven. Een dergelijke lening kan, onder bepaalde voorwaarden, recht geven op de volgende door de Staat toegekende voordelen: een verlaging van de interest (interestkorting) met 1,5% en een verlaging van de belasting op de door de kredietnemer betaalde interest, na aftrek van de verlaging of interestkorting.

Zo is het nog steeds mogelijk om een belastingvermindering te genieten op de betaalde interest van een federale groene lening die werd aangegaan voor 1 januari 2012 (datum waarop dit systeem afliep). Concreet beloopt de belastingvermindering voor het aanslagjaar 2014 30 % van de interest die u in 2013 hebt betaald, na aftrekt van de interestkorting.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de belastingvermindering worden vastgelegd op het moment waarop de lening wordt aangegaan. In principe blijft het recht op de voordelen van een groene lening gedurende de hele looptijd van de lening gelden, zelfs wanneer de hoedanigheid van de kredietnemer verandert (u verkoopt bijv. de woning en bent dan niet langer de eigenaar ervan).

De interest op een groene lening geeft enkel recht op een belastingvermindering als de belastingplichtige beschikt over de nodige fiscale attesten, afgeleverd door de kredietinstelling. Het is bovendien aan te raden om het door de kredietinstelling afgeleverde betalingsbewijs bij uw aangifte te voegen.

NB: De informatie op deze pagina is gebaseerd op de gegevens van de website http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/groene_fiscaliteit/groene_leningen/