Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen

Geplaatst op: 02/06/2016 - Bijgewerkt: 26/09/2016

Sinds het aanslagjaar 2013 (d.w.z. voor de in 2012 gedane uitgaven) werd de belastingvermindering voor alle energiebesparende onkosten geschrapt, met uitzondering van de onkosten die werden gemaakt voor dakisolatie.

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om een belastingvermindering te kunnen krijgen?

1. De aanvrager is:

 • eigenaar (al dan niet bewoner); of
 • huurder (zijn naam moet vermeld staan in het huurcontract en hij moet effectief de onkosten voor de werkzaamheden dragen)

Rechthebbenden en voorwaarden
De FOD Financiën geeft meer toelichting wat betreft de rechthebbenden op een belastingvermindering.

2. De woning:

 • de woning moet ouder dan 5 jaar zijn

Welke werken geven recht op de belastingvermindering?

Sinds 2012 geeft enkel de isolatie van het dak nog recht op een belastingvermindering.

Bijkomende specifieke technische bepalingen aangaande isolatie zijn te vinden op de website van het Ministerie van Financiën.

De werken geven enkel recht op een belastingvermindering, wanneer ze worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

Voor het aanslagjaar 2014 bedraagt de belastingvermindering 30% van de in 2013 gefactureerde bedragen (incl. BTW) met een maximum van 3.010 euro per woning. Als deze 30% meer bedraagt dan het maximum van 3.010 euro, kan de rest niet meer worden overgedragen naar de volgende 3 belastbare periodes, zoals vroeger wel het geval was.

Overgangsmaatregel
Als de uitgaven werden gedaan in 2011 of in 2012 voor werken die werden uitgevoerd in het kader van een contract dat werd ondertekend voor 28 november 2011, dan blijven de oude bepalingen van kracht:

 • de belastingvermindering voor deze uitgaven bedraagt 40%
 • het maximumbedrag van de belastingvermindering bedraagt:
  • 2.830 euro, met een verhoging van 850 euro voor de installatie van fotovoltaïsche panelen, voor de uitgaven van 2011
  • 2.930 euro, met een eventuele verhoging van 880 euro voor de installatie van fotovoltaïsche panelen, voor de uitgaven van 2012
 • Wanneer de vermindering meer bedraagt dan het maximumbedrag, dan kan de rest worden overgedragen naar de volgende drie belastbare periodes.

Hoe kan men een belastingvermindering krijgen?

Om deze belastingvermindering te kunnen krijgen, moet de betrokkene:

 1. de hiertoe in de belastingaangifte voorziene velden invullen, een kopie toevoegen van drie documenten (de factuur van de werken, het betalingsbewijs en het door de aannemer geleverde attest dat bevestigt dat de werken in overeenstemming zijn met de normen van de Huisvestingscode) en het dossier overmaken aan de FOD Financiën
 2. ervoor zorgen dat de facturen betaald worden tijdens de belastbare periode, ongeacht het moment waarop de werken worden uitgevoerd.

Controle
Raad uw gebruikers aan om alle facturen van de werken bij te houden. Het is namelijk best mogelijk dat de fiscus komt controleren.

Hoe kan ik meer informatie krijgen over de belastingverlaging?

Voor alle bijkomende informatie over deze belastingverlaging kan de website van de FOD Financiën heel nuttig zijn. Een deel van deze informatie is ook te vinden op de site van het BIM.

U kunt de FOD Financiën ook telefonisch contacteren op 02/572 57 57 (van maandag tot vrijdag, van 8u00 tot 17u00). Voor vragen in verband met de belastingverlaging selecteert u de vragen in verband met de belastingen voor particulieren (1e keuze in het telefonische menu).

Lokale taxatiedienst
Als uw gebruikers een meer complexe vraag hebben of als voor een bepaalde vraag hun persoonlijke dossier moet worden bekeken, dan kunt u hen voorstellen om contact op te nemen met hun lokale taxatiedienst. De gegevens van deze dienst zijn te vinden op de originele belastingaangifte.