< Terugkeer

Energie in een-twee-drie

Geplaatst op: 10/06/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Een nieuw pedagogisch spel

Energic'à BracEnergie in een-twee-drie is een nieuw ludiek en pedagogisch spel dat de deelnemers een beter inzicht in de Belgische energiemarkt wil bieden.

Energie in een-twee-drie is het resultaat van een samenwerking tussen de vzw Empreintes, het Steunpunt SocialEnergie en de ondersteunende dienst Energie Info Wallonie. Het spel is bestemd voor mensen uit de sociale sector, het onderwijs en de energiesector en heeft tot doel om duidelijk te maken welke weg energie aflegt vanaf de bron tot in de woning van de consument.

Het is een resultaat van het Eco Watchers/Traque aux énergivores-project van de vzw Empreintes en het OCMW van Namen, en behandelt vragen rond energie waarmee mensen die in kansarmoede leven, worden geconfronteerd.

Energie in een-twee-drie heeft een pedagogisch doel en streeft de volgende doelstellingen na: duidelijk maken hoe de vrijgemaakte aardgas- en elektriciteitsmarkt is georganiseerd en wie de verschillende spelers zijn; inzicht bieden in de rol van de verschillende spelers op de markt en de consument uitleggen hoe hij hulp kan krijgen en tot wie hij zich daarvoor kan wenden.

Het spel bestaat uit houten blokjes die de verschillende spelers op de energiemarkt voorstellen: leveranciers, producenten, netwerkbeheerders, ombudsmannen, consumenten, enz. De spelleider vraagt aan de deelnemers om de weg te reconstrueren die energie aflegt vanaf de bron tot bij de consument. De deelnemers plaatsen de blokken op een tafel en bespreken onderling op welke plaats elke speler op de markt moet komen. Voor spelleiders die nog een stapje verder willen gaan, zijn er ook “juist/fout”-vragen die het debat en de reflectie extra kunnen stimuleren.

Hoe kunt u Energie in een-twee-drie in uw bezit krijgen?

Als u het spel voor onbepaalde duur voor uw organisatie in bezit wil hebben, dan moet u het bestelformulier (zie link hieronder) invullen en het ons terugbezorgen.

>>>Bestelformulier Energie in een-twee-drie

Zo kunnen we alle gegevens verzamelen die we nodig hebben om te weten aan welke organisaties we het spel ter beschikking stellen. De kans is echter reëel dat het aantal aanvragen groter is dan het aantal speldozen waarover we beschikken. Om te garanderen dat zoveel mogelijk organisaties over het spel kunnen beschikken en dat het maximaal wordt gebruikt, hebben we ervoor gekozen om de organisaties aan wie we het spel geven, op basis van de volgende criteria te selecteren:

  • de geografische ligging, met name om een zo evenwichtig mogelijke verdeling over het Waalse en Brusselse grondgebied te waarborgen;
  • de mogelijkheid om het spel binnen de organisatie zelf te gebruiken;
  • de wil van de organisatie om het spel ter beschikking te stellen van geïnteresseerden in het eigen gewest.

We hopen dat we op zoveel mogelijk aanvragen een positief antwoord kunnen bieden en dat we zoveel mogelijk organisaties blij kunnen maken met de verdeling van het spel.

Als u het spel occasioneel wil lenen om het tijdens een van uw activiteiten te gebruiken, kunt u een van de uitleendiensten contacteren. De lijst van deze diensten zal weldra beschikbaar zijn bij Energie Info Wallonie, de vzw Empreintes en SocialEnergie. Neem contact op met een van deze drie organisaties als u het spel nu al wil gebruiken.

Er zullen opleidingen over het gebruik van het spel worden georganiseerd zodat u het beter begrijpt en weet hoe u het precies moet inzetten. De data van de eerste opleidingen vindt u op het bovenstaande bestelformulier.

Aanvullende informatie

Voor alle vragen kunt u contact opnemen met: