< Terugkeer

Deur-aan-deurverkoop, en daarna?

Geplaatst op: 14/11/2019 - Bijgewerkt: 16/12/2019

We worden tegenwoordig in de media geregeld geconfronteerd met getuigenissen van mensen die het slachtoffer zijn geworden van misleidende deur-aan-deurverkopen. Zo lazen we onlangs een artikel waarin het verhaal werd verteld van een burger die klaagde dat hij ongewild gebonden was aan een contract met een leverancier. Een helaas vaak gehoord verhaal van een deur-aan-deurverkoop die uitmondt in een contract dat klant eigenlijk niet wil.

Het volledige artikel vindt u hier, maar laten we toch even kijken wat hier allemaal aan de hand is. Eerst en vooral is er de toon van de woordvoerder van Luminus, die laat uitschijnen dat het contract heel gemakkelijk kan worden ontbonden met één enkel telefoontje… wat in de meeste situaties jammer genoeg niet het geval is.

Deur-aan-deurverkoop in het algemeen

Wanneer we het over dit thema hebben, kunnen we niet anders dan verwijzen naar de campagne “stop de deur-aan-deurverkoop” die met name door onze dienst werd gevoerd. Daarin beschreven we in detail hoe deze misleidende praktijk in z’n werk gaat en stelden we een preventietool voor in de vorm van een sticker en een flyer (deze tool kan nog steeds worden aangevraagd bij het Steunpunt).

Wat kan je nog doen na de deur-aan-deurverkoop?

Wie slachtoffer is geworden van een misleidende deur-aan-deurverkoop kan dit melden zoals uitgelegd in de hierboven genoemde campagne. Dit is belangrijk omdat deze oneerlijke praktijken op die manier een halt kunnen worden toegeroepen. We kunnen jullie dus alleen maar aanmoedigen om, wanneer dat mogelijk is, gezinnen die een misleidende deur-aan-deurverkoop willen melden te ondersteunen1. Onthoud wel dat een dergelijke melding er niet toe leidt dat het niet-gevraagde contract wordt vernietigd.

Wat moet je dan wel doen om een contract dat telefonisch of via een persoonlijk deur-aan-deurcontact met een verkoper of bij de uitgang van een winkel werd afgesloten, te betwisten of te annuleren?

  • Als het contract telefonisch werd afgesloten, moet de leverancier het contract bevestigen via een brief die persoonlijk aan de consument is geadresseerd en moet de consument dit contract vervolgens verplicht schriftelijk bevestigen, bij voorkeur met een aangetekend schrijven.
  • In de andere gevallen moet de klant een schriftelijk, origineel en duidelijk leesbaar exemplaar van het contract dat door beide partijen werd ondertekend, ontvangen en moet de leverancier het contract bevestigen via een brief die persoonlijk aan de consument is geadresseerd.

In al deze gevallen heeft de consument het recht om zich terug te trekken en het contract niet af te sluiten. De consument beschikt met name over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop hij de bevestiging van het contract door de leverancier heeft ontvangen. Hier vindt u een voorbeeld van een aan de leverancier te bezorgen herroepingsformulier, dat door de FOD Economie ter beschikking wordt gesteld van de consument.

Het is dus duidelijk dat er een kader bestaat voor contracten die telefonisch of via deur-aan-deurverkoop worden afgesloten en dat de consument zich nog kan bedenken. Laten uitschijnen dat de situatie met één telefoontje kan worden opgelost, is echter niet realistisch. Zelfs als de leverancier wil meewerken, moeten er schriftelijke stappen worden ondernomen zodat men over de nodige bewijsstukken beschikt om aan te tonen dat men het contract niet wou afsluiten.

[1] We willen namelijk dat de regelgeving inzake oneerlijke praktijken wordt versterkt door zoveel mogelijk meldingen te maken. Ter informatie willen we nog meegeven dat Engie onlangs in Frankrijk werd veroordeeld tot een boete van 900.000 € omwille van oneerlijke deur-aan-deurverkoop