De kostenafrekening – Definitie

Geplaatst op: 24/05/2016 - Bijgewerkt: 22/09/2016

De kostenafrekening is een document dat wordt gebruikt voor gebouwen met meerdere flats, en waarin de kosten die worden gefactureerd voor het gebouw als geheel, worden verdeeld onder de bewoners (eigenaar-bewoners of huurders). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen privatieve kosten (die betrekking hebben op de individuele wooneenheden) en de gemeenschappelijke kosten (die betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen van het gebouw: schoonmaak, lift, onderhoud van de tuin, enz.).

Tot de privatieve kosten worden met name de kosten voor verwarming, voor de productie van sanitair warm water en/of de waterverdeling gerekend, terwijl de installaties die voor deze diensten worden gebruikt, collectief zijn. Deze kosten worden gedragen door de bewoner van de wooneenheid (eigenaar of huurder).

Deze specifieke verbruikskosten kunnen worden vermeld op een algemene kostenafrekening, die tegelijk de privatieve kosten en de gemeenschappelijke kosten bevat. Ze kunnen ook worden vermeld op een afzonderlijk document dat wordt opgesteld door een “meteropnamebedrijf” zoals Techem, Ista of Aquatel.

Wat betreft het verbruik voor verwarming, productie van warm water en verdeling van koud water, vermeldt de kostenafrekening:

  1. de verbruikte hoeveelheid energie en/of water voor het volledige gebouw
  2. de verbruikte hoeveelheid energie en/of water per wooneenheid (als die kan worden gemeten) of het aandeel van de totaal verbruikte hoeveelheid energie en/of water dat voor rekening is van elke wooneenheid (volgens een verdeelsleutel)
  3. het te betalen bedrag per wooneenheid.