De vrederechter inschakelen

Mis à jour le : 26/09/2016

Als de eigenaar zijn onderhoudsplicht niet nakomt, dan kan de huurder de vrederechter inschakelen en het volgende vragen:

  • de gedwongen uitvoering van de onderhoudsplicht door de eigenaar
  • of de toestemming om zelf de werkzaamheden uit te voeren op kosten van de eigenaar¹
  • of de ontbinding van het huurcontract wegens foutieve niet-naleving door de verhuurder². De rechter heeft een ruime beoordelingsbevoegdheid en zal de ontbinding van het huurcontract alleen gelasten als de inbreuk door de eigenaar dit rechtvaardigt.

Bovendien kan de huurder aan de vrederechter altijd een schadeloosstelling met intresten ten laste van de eigenaar vragen. In dat geval moet hij bewijzen dat hij niet ten volle van het gehuurde goed heeft kunnen genieten omdat de eigenaar zijn onderhoudsplicht niet is nagekomen.

Als de huurder zijn verplichtingen, waaronder het onderhoud van het goed en de betaling van de huur, niet nakomt dan kan de verhuurder de vrederechter inschakelen en het volgende vragen:

  • de betaling van de achterstallige huur. Hij kan daarbij tot vijf jaar terug in de tijd gaan³. Hetzelfde geldt voor de niet-betaling van de lasten: deze actie verjaart eveneens vijf jaar nadat de eigenaar de afrekening aan de huurder heeft bezorgd
  • de uitzetting van de huurder
  • de ontbinding van het huurcontract met betaling van schadeloosstelling en intresten. De vrederechter heeft een ruime beoordelingsbevoegdheid en zal de ontbinding van het huurcontract alleen gelasten als de inbreuken door de huurder zeer ernstig zijn (regelmatig te late betaling of een niet gerechtvaardigde niet-betaling van de huur gedurende een bepaalde periode…)

[1] Art. 1144 Burgerlijke wetboek
[2] Art.1184 Burgerlijke wetboek
[.] Art. 2277 Burgerlijke wetboek