Verschil ten opzichte van het referentieverbruik

Mis à jour le : 22/09/2016

Als er een groot verschil is tussen het reële of geraamde jaarlijkse verbruik en het referentieverbruik moet u samen met het gezin trachten te achterhalen wat de redenen voor dit verschil kunnen zijn, zodat er oplossingen kunnen worden uitgedacht.

De verdeling (op de factuur) van het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik van een Brussels gezin, is als volgt:

Conso_energetique_annuelle_menage_NL

De prioritaire maatregelen zijn dus het best toegespitst op de meest “energieverslindende” posten: de verwarming en de elektrische toestellen. Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op het verbeteren van de energieprestaties van de woning of de installaties en/of op een rationeler energiegebruik. Op deze site vindt u geen exhaustieve lijst van alle mogelijke adviezen, maar wel prioritaire maatregelen die kunnen worden getroffen.

1. Hulp bij het begrijpen van het verbruik
Er bestaan verenigingen die thuisbezoeken doen en die energiebegeleiding bieden. Die kunnen zeer waardevol zijn om een beter inzicht te krijgen in de energiekosten van een gezin en om te bepalen hoe problemen best worden aangepakt.

2. Financiële steun
Huurders en eigenaars kunnen premies krijgen wanneer ze investeren in energiebesparende maatregelen. Sommige van deze premies zijn specifiek bestemd voor of afgestemd op gezinnen met een laag inkomen.

3. Meer advies
Het BIM heeft een brochure uitgegeven met een zeer uitgebreid overzicht van mogelijk ingrepen en maatregelen waarmee het energieverbruik op een goedkope manier kan worden verlaagd. Deze brochure vindt u hier.