Gemeentelijke premies

Mis à jour le : 26/09/2016

Sommige gemeenten geven premies voor energiebesparende investeringen. De types steunmaatregelen verschillen van gemeente tot gemeente. De Stadswinkel geeft op zijn website een overzicht van de verschillende steunmaatregelen per gemeente.

De gemeentelijke premies kunnen worden gecumuleerd met andere beschikbare steunmaatregelen.

U kunt ook contact opnemen met:

  1. De dienst stedenbouw van uw gemeente
  2. De Stadswinkel – Infoloket:  telefonisch op 02/219 40 60 (van dinsdag tot vrijdag van 10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00)

De kantoren bevinden zich op het volgende adres:
Infoloket
Sint-Gorikshallen
Sint-Goriksplaats 1
1000 Brussel