Pas op voor de afsluitingen!

Geplaatst op: 15/01/2021 - Bijgewerkt: 13/01/2022

Op 01/06/2021 is de afsluitingsvrije winterperiode voor gas en elektriciteit  afgelopen! De maatregelen die in het kader van de covidpandemie werden genomen om afsluitingen te verbieden, werden tot op heden niet verlengd. Mensen lopen het risico dat hun toevoer wordt afgesloten, zonder dat ze het risico en het proces dat momenteel loopt, begrijpen. Om het aantal afsluitingen tot een absoluut minimum te beperken, lanceren we een bewustmakingscampagne. Maar om de doelgroep te bereiken, hebben we jullie hulp nodig!

Hoe?

 • Door de affiches en flyers te verdelen onder jullie partners en op de plaatsen waar jullie je publiek ontvangen.

Affiche A3
Flyers A5

 • Door de mensen die jullie ontmoeten te wijzen op de risico’s en de mogelijke oplossingen.
 • Door de bijgevoegde praktische fiche voor maatschappelijk werkers : Praktische fiche
 • Door uw e-mails te ondertekenen met onze bannermail
 • Door de nodige basiskennis op te doen over energie en water zodat jullie weten wat de risico’s zijn en een eerste advies kunnen geven.

We kunnen op vraag ook een opleiding organiseren voor jouw team.

Om de burgers te informeren, zullen we binnenkort samen met onze partners informatiestands organiseren in de openbare ruimte.

ALVAST HEEL ERG BEDANKT!

1. Welke situaties kunnen aanleiding geven tot een afsluiting?
 • Een vonnis van de vrederechter dat een afsluiting toelaat omwille van een betalingsprobleem.
 • Een “einde contract” dat na 1 oktober 2019 door de leverancier werd betekend. De leverancier laat aan zijn klant weten dat hij het contract niet wenst te verlengen en is niet verplicht om hem automatisch een ander contract aan te bieden. Hij is niet verplicht om de klant een nieuw aanbod te doen wanneer die nog een openstaande schuld bij hem heeft. Als de klant niet tijdig een contract afsluit bij een nieuwe leverancier, zal de energietoevoer worden afgesloten.
 • Een verbruik buiten contract. Deze situatie doet zich voor wanneer de bewoner van een woning energie verbruikt zonder dat hij een energiecontract heeft afgesloten (omdat hij is verhuisd naar een woning waar de meters nog geopend waren, omdat hij de zegels heeft verbroken, …). In dit geval zijn de afsluitingsvrije winterperiode of de verlengde covidbescherming niet van toepassing.

In al deze gevallen moet de gebruiker snel een nieuw contract afsluiten bij een commerciële leverancier om een afsluiting van de toevoer op 1 april te vermijden.

 

2. Mogelijke maatregelen om een afsluiting te vermijden?

BEGELEIDING BIJ DE AFSLUITING VAN EEN NIEUW CONTRACT

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn leveranciers verplicht om gebruikers een contractvoorstel te doen wanneer ze daarom vragen, behalve wanneer ze nog schulden hebben bij de betrokken leverancier.

De dienst InforGasElek kan de situatie van de gebruiker analyseren en hem of haar begeleiden bij het vinden en afsluiten van het meest voordelige contract.

Ook het OCMW kan administratieve ondersteuning bieden bij het afsluiten van een nieuw contract.

 

FINANCIËLE HULP

De OCMW’s beschikken over een “energiefonds” waarmee ze energieschulden kunnen aanzuiveren maar dat ze ook kunnen gebruiken om preventieve maatregelen te nemen, zoals de betaling van onderhoudskosten, plaatsing van materiaal, herstellingen,…

Iedereen die daar behoefte aan heeft, kan aanspraak op dit fonds maken bij het OCMW van zijn of haar gemeente/woonplaats. Je moet geen leefloon en/of andere vorm van bijstand van het OCMW ontvangen om in aanmerking te komen voor steun uit dit fonds. Elk OCMW bepaalt zijn eigen sociale beleid en toekenningsregels. Er zal een sociaal onderzoek worden uitgevoerd en de vraag zal worden voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

 

3. Bij welke speler?

 • OCMW

De contactgegevens, modaliteiten en openingstijden van de cellen Energie zijn te vinden op de pagina www.fdss.be/fr/numerovertbdd of social.brussels/category/67

 • InforGasElek

Gratis diens waar elke consument van gas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest terecht kan – 02 209 21 90 – info@gazelec.info – Alle dagen van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00, uitgezonderd donderdagochtend.

 • Steunpunt SocialEnergie

Permanentie waar eerstelijnswerkers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest terecht kunnen voor vragen over energie en water – 02 526 03 00 – socialenergie@fdss.be – Van maandag tot vrijdag van 9u30 tot 16u30.

 • Meer informatie over toegang tot energie en water www.socialenergie.be