De meetinstrumenten voor het gebruik van het water

Mis à jour le : 22/09/2016

Definitie

In België is elk gebouw verplicht uitgerust met een koud-watermeter die wordt geïnstalleerd door de waterdistributeur, zijnde Hydrobru voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In gebouwen met meerdere wooneenheden kan de beheerder van het gebouw beslissen om doorstroommeters voor het koud water en/of het warm water te laten installeren. Deze doorstroommeters worden geïnstalleerd op de waterleidingen en registreren het waterverbruik van elke individuele wooneenheid afzonderlijk, zodanig dat het verbruik dat op de jaarlijkse waterfactuur voor het hele gebouw wordt aangerekend, kan worden verdeeld.

Ze moeten zowel voor de technici die instaan voor de vervanging ervan als voor de bewoners van het gebouw, toegankelijk zijn. Toch is dit niet altijd het geval en er bestaat geen enkele wettelijke verplichting die deze toegankelijkheid garandeert.

Ze worden vaak buiten geplaatst, op de overloop bij de ingang van de flats (op die manier kan het water ook worden afgesloten als de bewoner niet thuis is, bijvoorbeeld wanneer er een lek wordt vastgesteld). In dit geval moet men ook niet in de woning zelf komen om de meterstanden op te nemen. De doorstroommeters kunnen echter ook binnen in de woning worden geïnstalleerd (op de leidingen bij de toiletten, onder het bad, enz.).

De doorstroommeters voor het koud water: 

compteur de passage eau froide anonyme

zijn te herkennen aan hun blauwe omtrek. Volgens de wetgeving moeten ze na 16 jaar worden vervangen.

 

 

 

De doorstroommeters voor het warm water: 

compteur de passage eau chaude anonyme

zijn te herkennen aan hun rode omtrek. Volgens de wetgeving moeten ze na 8 jaar worden vervangen.

Eventuele technische defecten

Als u vaststelt dat een toestel defect is, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met het meteropnamebedrijf en/of de beheerder van het gebouw.

Het vaakst voorkomende defect, is een blokkering van de doorstroommeter Er wordt nog steeds water geleverd maar de meter registreert de doorstroming ervan niet meer. Het is belangrijk dat in dit geval zo snel mogelijk wordt gereageerd. Anders kan het meteropnamebedrijf namelijk een forfait aanrekenen.