Water

Mis à jour le : 26/09/2016

De sector van het water verschilt van de andere energiesectoren in die zin dat hij niet is geliberaliseerd. De waterverdeling wordt dus georganiseerd door één enkele operator: Hydrobru. Dit betekent niet dat het eenvoudiger is voor een gebruiker om zijn facturen, zijn verbruik of bepaalde procedures die hij mogelijk moet volgen, te begrijpen.

Een ander aspect waarin het water verschilt van andere energiebronnen, is de zogenaamde “progressieve en solidaire” tarifering die sinds 2006 wordt toegepast. Dit principe wordt soms de “prijs per verbruiksschijf” genoemd.

Bij niet-betalingen en in geval van verhuis moeten, net zoals bij de andere energiebronnen, de procedures worden gevolgd die door Hydrobru werden bepaald. Deze informatie kan nuttig zijn om te voorkomen dat bij een van uw gebruikers het water wordt afgesloten.