BTW-verlaging tot 6%

Mis à jour le : 05/09/2016

Wat is de BTW-verlaging tot 6%?

Het is mogelijk om voor de renovatie van woningen een verlaagd BTW-tarief van 6% (in plaats van 21%) te genieten.

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om dit verlaagde BTW-tarief te kunnen krijgen?

Baisse_TVA

1. De aanvrager: zowel huurders als eigenaars kunnen deze verlaging krijgen

2. De woning:

 • de woning moet minstens 5 jaar oud zijn. Er wordt gerekend vanaf de datum waarop de woning voor het eerst werd bewoond
 • de woning moet na uitvoering van de werken uitsluitend of hoofdzakelijk worden gebruikt als privéwoning. In geval van gemengd gebruik (privé en bedrijfsmatig):
  • als het bedrijfsmatige gebruik een minderheidsaandeel van de woning vormt en de werken betrekking hebben op het volledige gebouw, dan wordt het verlaagde tarief van 6% toegepast zonder onderscheid in de functie van het gebouw.
  • als het privégebruik een minderheidsaandeel van de woning vormt, wordt een BTW van 21% gerekend voor de renovatie van de bedrijfsmatige delen en wordt het verlaagde tarief van 6% gerekend voor de werken die betrekking hebben op het privégedeelte.

Hoofdverblijfplaats en tweede verblijfplaats
De maatregel geldt zowel voor een hoofdverblijfplaats als voor een tweede verblijfsplaats. De werken (verbouwing, renovatie, vernieuwing, verbetering, herstelling, onderhoud, enz.) worden rechtstreeks gefactureerd aan de “eindconsument” (eigenaar of huurder).

Welke werken geven recht op het verlaagde BTW-tarief?

Het verlaagde BTW-tarief wordt gehanteerd voor werken die betrekking hebben op:

 • de renovatie, verbouwing, vernieuwing, verbetering en herstelling van het gebouw
 • centrale verwarmingsinstallaties
 • sanitaire installaties (bijv. geiser of boiler)
 • elektrische installaties
 • ventilatie-installaties
 • convectoren en kachels als ze zijn aangesloten op de buitenafvoer van verbrandingsgassen of rook (de levering alleen volstaat niet om van het verlaagde tarief te kunnen genieten)

De werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer.

Hoe kan men het verlaagde BTW-tarief krijgen?

Om dit verlaagde tarief te kunnen krijgen, moet de betrokkene:

 1. aan de aannemer een factuur vragen die naast de verplichte factuurvermeldingen, alle elementen vermeldt die de toepassing van het verlaagde BTW-tarief van 6% rechtvaardigen.
 2. aan de aannemer een attest (in gelijk welke vorm) overmaken dat door de betrokkene zelf (huurder/eigenaar) is ondertekend en waarin wordt bevestigd dat het gebouw dienst doet als privéwoning en al minstens vijf jaar bewoond wordt.
 3. dit attest, indien nodig, toevoegen bij het dubbel van de factuur van de aannemer

Hoe kan ik meer informatie krijgen over het verlaagde BTW-tarief?

Voor bijkomende informatie over dit verlaagde BTW-tarief kan de website van de FOD Financiën heel nuttig zijn.

U kunt de FOD Financiën ook telefonisch contacteren op 02/572 57 57 (van maandag tot vrijdag, van 8u00 tot 17u00).

Regionaal BTW-controlekantoor
Als uw gebruikers een meer complexe vraag hebben of als voor een bepaalde vraag hun persoonlijke dossier moet worden bekeken, dan kunt u hen voorstellen om contact op te nemen met het regionale BTW-controlekantoor. In Brussel is dit gevestigd aan de Kruidtuinlaan 50, bus 365-360 te 1000 Brussel. De dienst kan worden gecontacteerd op de volgende telefoonnummers: 02/577.01.70 en 02/577.10.20.