Betwisting van een aardgas-/elektriciteitsfactuur

Mis à jour le : 05/04/2017

Wanneer de energiefactuur van een leverancier fouten bevat, dan kan de consument bij die laatste een klacht indienen om die factuur te betwisten

Elke klacht moet bij de leverancier worden ingediend binnen de 12 maanden na de datum van ontvangst van de betrokken factuur. In de praktijk staan sommige leveranciers een langere termijn toe.

Zowel wanneer de klacht gegrond wordt verklaard als wanneer hij nog moet worden onderzocht, heeft hij als gevolg dat de inning van de betwiste bedragen onmiddellijk wordt opgeschort; en dit van zodra de leverancier de klacht ontvangt. Dit moet duidelijk worden vermeld in het antwoord van de leverancier aan de klant. In dit antwoord wordt eveneens het niet-betwiste bedrag vermeld dat door de klant moet worden betaald op de in de factuur bepaalde datum. Er kunnen in geen enkel geval kosten worden aangerekend voor de behandeling van klachten.

Meer informatie over de procedure die moet worden gevolgd om klacht in te dienen bij de leverancier vind je hier.

Klachten: richt je eerst tot de commerciële leverancier
Wanneer een klant een klacht heeft, is het belangrijk dat hij zich in eerste instantie richt tot de geschillendienst van de commerciële leverancier of van Sibelga wanneer hij het statuut van beschermde afnemer heeft. Pas wanneer dit geen resultaat oplevert, kan de klant zich richten tot andere instanties.