Verbruik buiten contract

Mis à jour le : 22/09/2016

Wanneer de betrokkene naar zijn nieuwe woning verhuist en daarbij alle procedures niet correct heeft gevolgd, verbruikt hij energie “buiten contract”, d.w.z. dat hij energie verbruikt zonder die te betalen.

Er bestaan drie gevallen van “verbruik buiten contract”. In deze gevallen verbruikt de bewoner energie:

  • op kosten van zijn voorganger (wanneer er geen contract is getekend)
  • op kosten van de leverancier van de vorige bewoner (MOZA-procedure)
  • op kosten van Sibelga (wanneer er sprake is van “zegelbreuk”)

Er moet te allen tijde voorkomen worden dat iemand in een dergelijke problematische situatie terechtkomt, ook al handelt de betrokkene te goeder trouw. Aarzel als maatschappelijk werker in geen geval om uw gebruikers te waarschuwen dat ze op dit vlak heel voorzichtig moeten zijn. Leg hen uit dat het belangrijk is dat ze de hierboven beschreven procedures en regels strikt volgen.

Bevestiging van het contract of uitblijven van facturen
Zowel de consument als de leverancier kunnen bij het afsluiten van een contract een fout begaan.
Wanneer de consument gedurende een ongewoon lange periode geen facturen ontvangt, moet hij contact opnemen met de leverancier.

Ook wanneer het contract na afloop stilzwijgend wordt verlengd, is het aan te raden om bij de leverancier na te gaan of het nog wel actief is en of dezelfde voorwaarden als in de vorige periode blijven gelden.

Elk verbruik buiten contract brengt lastige procedures en hoge kosten met zich mee. Deze kosten omvatten onder andere:

  • de aanrekening van een intimidatietarief voor de buiten contract verbruikte energie
  • de administratieve kosten (verplaatsingen, onderzoek, professionele tussenkomsten, enz.) die hoog kunnen oplopen

Bij verbruik buiten contract kunnen bovendien de meters (en dus de energietoevoer) van de bewoner worden afgesloten, zonder dat hiervoor eerst een vrederechter moet worden geraadpleegd.