Steun op het niveau van de gemeenten

Mis à jour le : 26/09/2016

Principe

De burgemeester van elke gemeente moet alle mogelijkheden onderzoeken voor de herhuisvesting van personen die hun woning moeten verlaten omdat die niet voldoet aan de minimale vereisten inzake bewoonbaarheid van de Huisvestingscode. Deze verplichting geldt eveneens voor de uitvoering van een besluit tot onbewoonbaarverklaring.

Meer in het bijzonder verschillen de verplichtingen van de burgemeester licht naargelang de herkomst van de beslissing:

  • als de verplichte herhuisvesting het gevolg is van een beslissing van de DGHI, heeft de burgemeester de verplichting om de betrokkene te herhuisvesten. In de praktijk is men evenwel van oordeel dat een woning niet mag worden geëvacueerd als er geen vervangwoning beschikbaar is die voldoet aan de minimale vereisten inzake veiligheid en bewoonbaarheid.
  • Als de verplichte herhuisvesting het gevolg is van een besluit tot onbewoonbaarverklaring moet de burgemeester eveneens een bewoonbaar onderkomen vinden dat geschikt is voor de betrokkene. Hij moet er bovendien voor zorgen dat de termijn om te verhuizen voldoende lang is. In extreme noodgevallen (bijv. een gebouw dat dreigt in te storten) is het echter toegelaten de bewoner uit het huis te zetten, zelfs als er nog een oplossing is wat betreft de herhuisvesting van de betrokkene.

Kortom, er bestaat in beide gevallen een verplichting tot herhuisvesting, maar het gaat daarbij eerder om een middelenverbintenis dan om een resultaatsverbintenis.

Concrete steun

De types steunmaatregelen verschillen van gemeente tot gemeente. Hieronder vindt u de belangrijkste maatregelen die de gemeenten nemen inzake herhuisvesting:

  • toegang tot een woning van de gemeente (eventueel prioritair in geval van uitwijzing uit de woning).
  • toegang tot een transitwoning van de gemeente: sommige gemeenten bieden een tijdelijke oplossing in geval van hoogdringendheid.
  • Als de gemeente een huisvestingsdienst heeft, dan kan deze de betrokkene begeleiden bij het vinden van een woning (bijv. hulp bij het contacteren van een Sociaal Verhuurkantoor, maar gewoonlijk beperkt aanbod van woningen voor kroostrijke gezinnen, enz.) en/of de betrokkene doorverwijzen naar verenigingen die actief zijn op het vlak van huisvesting. We willen erop wijzen dat ook bepaalde OCMW’s verschillende steunmaatregelen aanbieden, zoals de betaling van een huurwaarborg.

Om te weten welke steun elke gemeente precies aanbiedt, neemt u rechtstreeks contact op met de betrokken gemeente.