Verplichtingen aangaande de meters

Mis à jour le : 05/09/2016

Log_Responsabilites_locatives_Compteurs_NL

De eigenaar moet:

  1. een permanente toegang tot de meters garanderen (24/7);
  2. de kosten dragen voor vervanging, herstelling, installatie van nieuwe meters, behalve wanneer de herstelling of vervanging noodzakelijk is omwille van een nalatigheid van de huurder.

Compteur_Elec_Anonyme_NL  Compteur_Gaz_Anonyme_NL  Compteur_Eau_Anonyme_NL