Geschikte hulp kiezen

Mis à jour le : 26/09/2016

Begeleiding
Er bestaan verenigingen die mensen begeleiden bij de uitvoering van energiegerelateerde werken aan hun woning (plaatsbeschrijving van de woning, lijst van prioritaire werken die moeten worden uitgevoerd, zoeken naar premies en steunmaatregelen die op de markt beschikbaar zijn, enz.).

Beschikbare steun voor of na de investering?

Pret_argentDe meeste financiële steun is beschikbaar nadat de uitgaven werden gedaan en wordt verleend op basis van facturen. Dit betekent dat het betrokken gezin het geld dat nodig is voor de werkzaamheden dus eerst moet voorschieten. Dit is het geval bij de energiepremies en de belastingverlagingen (of -kredieten).

Sommige initiatieven stellen de steun echter reeds voor de werken ter beschikking:

 • de leningen: het gaat hier evenwel slechts om een prefinanciering en niet om een financiële tussenkomst in de werkzaamheden.

Impact van de werken op het verbruik
De verbeteringswerken aan de woning zullen een impact hebben op het verbruik van het gezin en dus op het bedrag van de facturen die het ontvangt. Nadat de werken zijn uitgevoerd, kan het gezin dus het bedrag van zijn maandelijkse voorschotten laten aanpassen. Het geld dat op elke factuur wordt uitgespaard, moet het gezin in staat stellen om op middellange termijn de lening terug te betalen en om op langere termijn financieel direct voordeel te halen.

 • De renovatiepremies: deze premies zijn niet specifiek gericht op energiegerelateerde investeringen, maar kunnen wel voor een aantal ervan worden gebruikt. Het is mogelijk om, op aanvraag, een voorschot van 90% op het geraamde bedrag van de premie te krijgen.

Cumulatie van steun en voorwaarden

De meeste steunmaatregelen zijn cumuleerbaar. Let echter op:

 • in de meeste gevallen moeten de investeringen beantwoorden aan specifieke technische kenmerken (bijv. een bepaalde dikte van het isolatiemateriaal) die kunnen variëren naargelang het type steun. Om de steun te kunnen cumuleren, moet de investering beantwoorden aan alle voorwaarden van de verschillende steunmaatregelen waarop een beroep wordt gedaan.

Deze technische voorwaarden zijn hier niet opgenomen. U vindt bij elk initiatief een link naar meer gedetailleerde informatie.

Geregistreerde aannemers
Algemeen gesteld geven de werken enkel recht op financiële steun wanneer ze worden uitgevoerd door geregistreerde aannemers. Om te weten of een aannemer geregistreerd is, kunt u contact opnemen met het contactcentrum van de FOD Financiën op 02/572.57.57, elke werkdag tussen 08u00 en 17u00. Zorg dat u het ondernemingsnummer van de betrokken aannemer bij de hand hebt.

 • Soms gelden er nog andere voorwaarden voor toekenning van de steun. Voorbeeld:
  • de aanvrager moet eigenaar zijn
  • de aanvrager moet de woning effectief bewonen (voor en/of na de werken)
  • de woning moet een bepaalde leeftijd hebben
  • de woning moet zich in een bepaalde zone bevinden
  • enz.