Context en spelers

Mis à jour le : 26/09/2016

In tegenstelling tot op de markt van aardgas en elektriciteit, is er op de markt van het water geen sprake van een liberalisering of privatisering. Het is zo dat de volledige cyclus, vanaf de winning van het water tot de distributie ervan bij de eindgebruikers, volledig wordt beheerd door de overheid.

De burger kan dus niet zelf zijn waterleverancier kiezen. Welke leverancier hij heeft, wordt uitsluitend bepaald door de plaats waarvan de vraag naar bevoorrading afkomstig is. In het Brusselse Gewest is er slechts één leverancier, met name de intercommunale Hydrobru. In het Waalse en Vlaamse Gewest zijn er meerdere leveranciers, maar telkens slechts één per leveringspunt.

De Gewesten zijn nagenoeg volledig verantwoordelijk voor het beleid inzake water en het waterbeheer. Maar net zoals bij bepaalde andere sectoren van de economie (taxivervoer, medicijnen voor menselijk gebruik, enz.) waakt het federale niveau over de prijzen voor de distributie van het water, met name door een maximumprijs of marge vast te leggen.

Meer informatie hierover vindt u hier. De voorbije jaren is de waterprijs in het Brusselse Gewest gestegen, met name door de kosten van de modernisering van het rioleringsnet.

De volgende spelers zijn betrokken bij het beheer van de watercyclus in het Brusselse Gewest:

  • Leefmilieu Brussel – BIM : op het gebied van water houdt deze overheidsdienst zich hoofdzakelijk bezig met het algemene waterbeleid, met de controle op de waterwinning in Brussel en het grondwater, en op de meeste vijvers en waterlopen, en met het beheer van subsidies op het vlak van water (zwembaden en burgerlijke verenigingen).
  • Vivaqua: deze intercommunale is onder andere belast met de productie, de behandeling, de opslag en het transport van drinkwater voor en naar Brussel, maar eveneens andere regio’s in België.
  • Hydrobru (vroeger BIWD): deze Brusselse intercommunale is verantwoordelijk voor de distributie van het drinkwater bij particulieren, gemeenschappen en bedrijven. Hydrobru staat ook in voor de infrastructuur voor de opvang van afvalwater (rioleringsnet, stormbekkens en collectoren). Ook de plaatsing van individuele watermeters, de opname van de meterstanden en de facturering gebeuren door Hydrobru.
  • De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB): is onder andere belast met de zuivering van afvalwater (van gezinnen, bedrijven en afvloeiend water).

Waar komt het Brusselse water vandaan?
Het water dat in het Brusselse Gewest wordt verbruikt, is in hoofdzaak afkomstig van bronnen, rivieren en grondwaterlagen in het Waalse Gewest. Meer informatie over de herkomst en de toevoer van het Brusselse water vindt u hier.

Voor wie meer wil weten
Meer informatie over het het Brusselse plan inzake waterbeheer (algemeen beleid en maatregelen) vindt u in een document gepubliceerd door het BIM.