Verplichtingen aangaande thermische isolatie

Mis à jour le : 23/09/2016

Log_Responsabilites_locatives_Isolation_Thermique_NL_3

De eigenaar is verplicht om:

  • de huurder een woning te verhuren die beantwoordt aan de normen die worden vastgelegd in de Brusselse Huisvestingscode en hem een kopie van het EPB-certificaat te bezorgen
  • duidelijk en zonder ondubbelzinnigheid de energieprestatie van het gebouw aan te geven (inclusief de kwaliteit van de thermische isolatie van de woning)
  • de verplichtingen aangaande de kwaliteit van de thermische isolatie van de woning na te leven. Als de woning niet aan de normen beantwoordt, moet de eigenaar de nodige werken uitvoeren en alle kosten hiervoor dragen.

Sanctie in geval van niet-naleving:
Als de eigenaar één van zijn verplichtingen niet nakomt, riskeert hij, wanneer hij de EPB-normen niet respecteert, een administratieve en financiële boete (binnen een termijn van 5 jaar na de invoering van de EPB-verklaring), die kan oplopen tot meerdere duizenden euro’s.
De eigenaar geniet eveneens een belastingvermindering voor isolatiewerken aan het dak.