Annualisering van het verbruik

Mis à jour le : 29/09/2016

Het is belangrijk om het verbruik over een volledig jaar te kennen omdat aan de hand van deze referentieperiode vergelijkingen kunnen worden gemaakt met vorige jaren en met het gemiddelde verbruik van gezinnen in Brussel.

In bepaalde gevallen kan de eindafrekening betrekking hebben op een periode van meer of minder dan één jaar (klik hier voor meer informatie hierover). In dat geval moet er een annualisering van het verbruik worden gemaakt, i.e. er moet een berekening worden uitgevoerd waarbij de beschikbare gegevens worden geëxtrapoleerd zodat u zich een idee kunt vormen van het jaarlijkse verbruik. Dit zal echter altijd een raming blijven en geen exacte waarde.

Extrapoleer het verbruik van een gezin makkelijk naar een heel jaar met behulp van de module hieronder.

De extrapolatie naar een heel jaar kan ook gebeuren op basis van de hieronder uiteengezette berekening. Het verkregen resultaat is minder nauwkeurig dan de berekeningsmodule omdat het geen rekening houdt met de graaddagen.

Het verbruik op jaarbasis kan als volgt worden berekend:

  • Deel het aantal verbruikte kWh door het aantal dagen van de verbruiksperiode
  • Vermenigvuldig het resultaat met 365

Voorbeeld: als de eindafrekening een verbruik van 966 kWh vermeldt voor een periode van 175 dagen, dan bedraagt het verbruik op jaarbasis:

  • 966 kWh / 175d = 5,52
  • 5,52 * 365d = 2014,8 kWh verbruikt op een jaar.

Beperking van dergelijke annualiseringen van het verbruik

  • Mogelijke afwijking en verwarmingsperiode

Om de realiteit zo goed mogelijk te benaderen, heeft het enkel nut om een berekening te maken wanneer de referentieperiode waarvoor men het reële verbruik kent, een gelijk aantal zomer- en wintermaanden telt. Zo zullen consumenten meer verbruiken (verwarmen) tijdens de winterperiode, die loopt van oktober tot maart, dan tijdens de zomerperiode, die loopt van april tot september. Dus wanneer de eindafrekening waarover u beschikt enkel betrekking heeft op de wintermaanden (of enkel op de zomermaanden) wordt het gevaarlijk om daar conclusies uit te trekken wat betreft het verbruik over een volledig jaar.

  • Eindafrekening die betrekking heeft op minder dan één jaar

Hoe langer de referentieperiode op basis waarvan u het jaarlijkse verbruik kunt extrapoleren, hoe correcter uw raming zal zijn. Het kan dus interessant zijn om aan uw gebruiker te vragen om, indien mogelijk, zijn meterstanden op te nemen op het moment waarop u kennis neemt van de situatie. Als uw gebruiker bijvoorbeeld over een eindafrekening beschikt die betrekking heeft op twee maanden, maar al vier maanden in zijn nieuwe woning woont op het moment waarop hij u contacteert, dan zal het reële verbruik voor deze vier maanden een betere basis vormen voor het annualiseren van het verbruik.

  • De annualisering is slechts een raming

Het is een nuttig instrument, maar het resultaat geeft enkel een indicatie. Zelfs wanneer dit betekent dat u langer moet wachten, zal het resultaat altijd nauwkeuriger zijn wanneer wordt gewerkt met reële meterstanden die betrekking hebben op een relatief lange periode en die zowel wintermaanden als zomermaanden omvat.