Verplichtingen aangaande thermische isolatie

Mis à jour le : 05/09/2016

Log_Responsabilites_locatives_Isolation_Thermique_NL_3

De huurder wordt geacht als een goede huisvader zorg te dragen voor zijn woning. Hij moet evenwel:

  • de kosten dragen wanneer hij de isolatie van het dak, de muren, de vloer, de ramen of de deuren beschadigt.
  • de geldende isolatienormen respecteren wanneer hij werken uitvoert (met schriftelijk akkoord van de eigenaar) die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de isolatie van het dak, de muren, de vloer, de ramen of de deuren. Hij moet eveneens de kosten dragen om de isolatie in overeenstemming te brengen met de geldende normen, wanneer hij deze aanvankelijk niet respecteert.