< Terugkeer

Energie: “Geen verkoop aan de deur”

Geplaatst op: 22/04/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Toen de aardgas- en elektriciteitsmarkt in januari 2007 werden vrijgemaakt, werden de commerciële leveranciers die actief zijn in België concurrenten van elkaar. Om nieuwe klanten te overtuigen om bij hen een energiecontract af te sluiten, ontwikkelden de leveranciers verschillende verkooptechnieken. De huis-aan-huisverkoop is zo’n techniek. Een zeer agressieve overigens, die ernstige gevolgen kan hebben voor een kansarm publiek. Het Steunpunt SocialEnergie en andere verenigingen slaan de handen in elkaar en zeggen “Stop de huis-aan-huisverkoop!”.

Uit gesprekken met maatschappelijk werkers is een vaak terugkerend probleem naar voren gekomen: de wanpraktijken van sommige energieleveranciers met betrekking tot de huis-aan-huisverkoop. “Bij ons betaalt u slechts €20 per maand!” “Bij ons is het sociaal tarief goedkoper!” “Uw leverancier is failliet…”, of nog “Bij ons hoeft u deze winter niet te vrezen voor het afschakelplan!” Het zijn maar enkele van de alarmerende of aanlokkelijke verkoopargumenten die door sommige weinig scrupuleuze huis-aan-huisverkopers worden gebruikt.

Waarom is huis-aan-huisverkoop zo problematisch?

Naast de ethische vragen die deze praktijk oproept, zijn er ook concrete gevolgen voor de consument, in het bijzonder voor het kansarme publiek dat vaak door de verkopers wordt geviseerd.

Dergelijke verkopen brengen extra administratieve lasten met zich mee voor:

  • de consument: contracten bevestigen, contracten annuleren, klachten indienen, eindfacturen, facturen controleren, enz.
  • de leveranciers: overstap van klanten, contracten annuleren, klachten beheren, enz.
  • de overheid: klachten beheren, aanbevelingen doen, enz.

Uit vrees voor afsluitingen of omdat het te ingewikkeld is, zijn kansarme consumenten niet snel geneigd om een klacht in te dienen of om andere administratieve stappen te nemen. Hij wordt dus dubbel gestraft.

Onrechtmatige huis-aan-huisverkoop kan leiden tot een hoger risico op schulden: als het voorgestelde bedrag van de tussentijdse facturen niet overeenstemt met het verbruikspatroon van het gezin, is het risico op een hoge eindafrekening heel realistisch. Ook de taalbarrière en de marketingtechnieken kunnen tot verwarring leiden bij de consument, die niet begrijpt dat hij van leverancier is veranderd. Zo zal de consument de facturen van zijn nieuwe leverancier niet betalen, omdat hij denkt dat hij geen klant is. Een gezin dat zijn energiesituatie niet goed begrijpt, kan dus terechtkomen in een schuldencyclus waar het soms moeilijk weer uitgeraakt.

Bij huis-aan-huisverkoop kunnen de aanbiedingen van de verschillende leveranciers niet worden vergeleken, en is het dus moeilijk om het contract te kiezen dat het best aansluit bij het verbruikspatroon van het gezin.

De sensibiliseringscampagne: “Geen verkoop aan de deur”

demarchage_nlOm de consument beter te wapenen, lanceren het Steunpunt SocialEnergie (FdSS), het Réseau Wallon pour l’Accès Durable à l’Energie, Infor Gas Elek, Samenlevingsopbouw, Test-Aankoop en Energie Info Wallonië een sensibiliseringscampagne tegen ongeoorloofde verkooppraktijken.

Er zal een informatiebrochure worden verspreid onder de consumenten met advies over wat ze moeten doen bij huis-aan-huisverkoop, wie ze kunnen contacteren en een sticker “Geen verkoop aan de deur” die ze op een zichtbare plek bij de bel of de brievenbus kunnen aanbrengen.

Het voornaamste doel van deze campagne bestaat erin de consument te informeren zodanig dat hij op de juiste manier kan reageren wanneer er een verkoper aan zijn deur staat. Als de verkoper ondanks de sticker toch een contract voor de levering van aardgas of elektriciteit wil verkopen, dan kan dit worden beschouwd als een geval van ongeoorloofde verkoop en een oneerlijke handelspraktijk, waarop een boete van €500 tot €100.000 en/of een gevangenisstraf van één tot vijf jaar staat¹. De gedragscode² stelt dat verkopers de wil van de consument die aangeeft geen reclame te willen ontvangen, moeten respecteren.

Hoe kunt u de brochures en stickers “Geen verkoop aan de deur” bekomen?

Wil uw dienst deze brochures gratis ontvangen om ze onder uw gebruikers te verspreiden? Neem dan contact op met ons op het nummer 02/526 03 00 of via socialenergie@fdss.be.

Als u geen maatschappelijk werker bent, vraag dan uw stickers aan via:

[1] Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013, B.S. 29 maart 2013, art. VI.103, 2° en XV.86.
[2] http://economie.fgov.be/fr/binaries/accord_electricity_fr_tcm326-41209.pdf