Verplichtingen aangaande installaties voor aardgas, elektriciteit en koud water

Mis à jour le : 23/09/2016

Het is belangrijk om te weten dat het geheel van installaties, bekabeling en leidingen vóór de meter de verantwoordelijkheid is van Sibelga.

Alle bekabeling en leidingen van de meter tot in de wooneenheden zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Alle bekabeling en leidingen in de woning zelf zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar; met uitzondering van elke huurschade die kan worden toegeschreven aan de huurder (afsnijden van elektrische kabels, zichtbare schade aan leidingen door gebrek aan onderhoud, enz.).

Log_Responsabilites_locatives_GEE_1_NL

Algemeen genomen is de eigenaar verantwoordelijk voor:

  1. de controle, het onderhoud en herstellingen aan het elektrische circuit.
    Vakmensen controleren enkel de installatie en kijken of die veilig is en in goede staat verkeert. Ze vragen daarvoor gewoonlijk een plan van de elektrische installatie. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar (en de elektricien) om erover te waken dat de elektriciteit correct is afgestemd op de behoeften.
  1. de controle, het onderhoud en herstellingen aan de gasleidingen, na de meter.

Behalve in situaties waarin noodzakelijke herstellingen toe te schrijven zijn aan een fout of nalatigheid van de huurder, zijn ze ten laste van de eigenaar.

Log_Responsabilites_locatives_GEE_2_NL