Verplichtingen aangaande omgevingslicht, ramen en verlichting

Mis à jour le : 23/09/2016

Log_Responsabilites_locatives_Luminosite_NL

De eigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud en de herstelling van alle elementen die de buitenstructuur van de woning vormen. De eigenaar staat dus in voor de herstellingskosten van de ramen.

Wanneer de schade echter het gevolg is van een losstaand feit, is de eigenaar niet verantwoordelijk. De herstelling van de schade hangt in dat geval af van de verzekering die de huurder is aangegaan.

Voorbeeld:
Een raam breekt onopzettelijk via de buitenkant, bijv. ten gevolge van een donderslag. De eigenaar kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. De herstellingskosten worden gedekt door de (verplichte) brandverzekering van de huurder.

Aanzetting tot uitvoering van de werken
De huurders kunnen de eigenaar(s) echter aanzetten om werken uit te voeren door hen te wijzen op de beschikbare premies en financiële steunmaatregelen . Ze kunnen daarvoor eventueel een beroep doen op verenigingen die huurders begeleiden in hun contacten met de eigenaar voor de renovatie van woningen.