Betwisting van de leveranciersfactuur

Mis à jour le : 27/09/2016

Een factuur kan omwille van verschillende redenen worden betwist: slecht geschatte meterstanden, verkeerde meterstanden, verkeerde berekening van de energieprijs, enz.

Er moet altijd eerst klacht worden ingediend bij de leverancier, alvorens stappen via andere instanties te ondernemen.

Elke klacht moet bij de leverancier worden ingediend binnen de 12 maanden na de datum van ontvangst van de betrokken factuur. In de praktijk staan sommige leverancier een langere termijn toe.

Zowel wanneer de klacht gegrond wordt verklaard als wanneer hij nog moet worden onderzocht, heeft hij als gevolg dat de inning van de betwiste bedragen onmiddellijk wordt opgeschort; en dit van zodra de leverancier de klacht ontvangt. Dit moet duidelijk worden vermeld in het antwoord van de leverancier aan de klant. In dit antwoord wordt eveneens het niet-betwiste bedrag vermeld dat door de klant moet worden betaald op de in de factuur bepaalde datum. Er kunnen in geen enkel geval kosten worden aangerekend voor de behandeling van klachten.

Meer informatie over de te volgen procedure om klacht in te dienen bij de leverancier.

Wanneer een klant een klacht heeft, is het belangrijk dat hij zich in eerste instantie richt tot de geschillendienst van de commerciële leverancier of van Sibelga wanneer hij het statuut van beschermde klant heeft. Pas wanneer dit geen resultaat oplevert, kan de klant zich richten tot andere instanties.

Wanneer de klacht bij de leverancier niet het verwachte resultaat oplevert, kan de klant een andere instantie contacteren.