Kostenafrekening : voor welke types installaties?

Mis à jour le : 22/09/2016

Voor verwarming, productie van warm water en verdeling van koud water kunnen er in gebouwen met meerdere flats zowel individuele als collectieve installaties worden gebruikt.

Individuele installaties

Als er wordt gewerkt met individuele installaties, dan beschikt elke wooneenheid over een eigen watermeter (plaatsing en opname van de meterstanden door Hydrobru, een eigen verwarmingsketel en een eigen systeem voor de productie van warm water (geïntegreerd in de verwarmingsketel of los daarvan, in de vorm van een elektrische boiler of gasboiler) In dat geval ontvangen de bewoners hun energiefactu(u)r(en) rechtstreeks van hun leverancier(s) en hun waterfactuur rechtstreeks van Hydrobru. Er is in dat geval geen kostenafrekening.

Collectieve installaties

Er wordt gesproken van collectieve installaties wanneer:

  • De verwarmingsketel gemeenschappelijk is voor het volledige gebouw. De ketel kan in dat geval:
    • Enkel worden gebruikt voor de verwarming van de verschillende wooneenheden van het gebouw
    • Worden gebruikt voor de verwarming en voor de productie van warm water
  • Er één enkele watermeter (plaatsing en opname van de meterstanden door Hydrobru) is voor het volledige gebouw.

In dit geval wordt de energiefactuur (aardgas of stookolie) en/of de waterfactuur ontvangen en betaald door de beheerder van het gebouw. Die verdeelt de kosten vervolgens onder de verschillende bewoners. In dat geval is er een kostenafrekening.

De kostenafrekening die de bewoner ontvangt, zal dus variëren naargelang het type installatie waarover het gebouw beschikt voor de verwarming, verdeling van koud water of de productie van warm water: de afrekening kan betrekking hebben op al deze posten of op één hiervan.

Er zijn vier mogelijke gevallen:

  • De kostenafrekening heeft betrekking op de verwarming, de productie van sanitair warm water en de verdeling van koud water, als alle installaties collectief zijn.
  • De kostenafrekening heeft enkel betrekking op de verwarming en de productie van sanitair warm water als deze infrastructuur collectief is, en alle wooneenheden verder beschikken over een individuele watermeter (meter van Hydrobru).
  • De kostenafrekening heeft enkel betrekking op de verwarming als deze infrastructuur collectief is en alle wooneenheden verder beschikken over een individuele meter voor de verdeling van koud water en een individueel systeem voor de productie van warm water (individuele aardgasmeter of elektrische boiler)
  • De kostenafrekening heeft enkel betrekking op de verdeling van koud water als deze infrastructuur collectief is en alle wooneenheden verder beschikken over een individuele installatie voor de verwarming en voor de productie van sanitair warm water.

Fact_Type_installation_decompte_charges_NL