De meetinstrumenten

Geplaatst op: 02/06/2016 - Bijgewerkt: 01/09/2016

Aan de hand van meetinstrumenten kan het globale verbruik van een gebouw op een rechtvaardige manier onder de verschillende bewoners worden verdeeld. Deze instrumenten bepalen namelijk hun respectieve aandelen in dit globale verbruik. Als de woning niet is uitgerust met meetinstrumenten, dan zal de kostenafrekening worden opgemaakt op basis van een verdeelsleutel.

U vindt op deze pagina’s alle nuttige informatie met betrekking tot de meetinstrumenten:

Specifieke technische normen van de meetinstrumenten
Voor alle meetinstrumenten gelden specifieke technische normen (vervangingstermijn, plaatsing op de radiator, enz.). Als de meetinstrumenten werden geplaatst voordat de norm van kracht werd, dan geldt deze laatste evenwel niet.