Niet-naleving van de verplichtingen

Mis à jour le : 05/09/2016

  • De betaling opschorten
  • Weigeren werken te laten uitvoeren
  • De garantie inroepen
  • De vrederechter inschakelen