Andere aan huisvesting gerelateerde gezondheidsproblemen

Mis à jour le : 26/09/2016

Naast vochtigheid en koolstofmonoxide zijn er ook andere aan huisvesting gerelateerde elementen die bepaalde gezondheidsproblemen kunnen verklaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektromagnetische velden of de aanwezigheid van formaldehyde. De vzw Woning en Gezondheid geeft op haar site een overzicht van deze problemen en geeft tips over wat je eraan kunt doen: naar de site van de vzw Woning en Gezondheid.

Regionale Cel voor Interventie bij Binnenhuisvervuiling (RCIB)

Anderzijds heeft het BIM samen met het Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Fonds des Affectations Respiratoires (FARES) een “Regionale Cel voor Interventie bij Binnenhuisvervuiling (RCIB)” opgericht. Deze cel heeft tot doel om in woningen na te gaan welke vormen van vervuiling aan de basis kunnen liggen van gezondheidsproblemen. Deze dienst vormt een aanvulling op een medische diagnose en is gratis.

In de praktijk gebeurt het volgende: als een arts vermoedt dat een gezondheidsprobleem het gevolg kan zijn van een binnenhuisvervuiling, kan hij een interventie van de “Groene Ambulance” vragen. Er komt dan bij de patiënt een team van analisten en een sociaal verpleegkundige ter plaatse die monsters nemen en metingen uitvoeren om chemische en biologische verontreinigingen op te sporen. Op basis van de resultaten worden dan verschillende acties voorgesteld. Het rapport geeft niet officieel recht op voorkeurrechten voor toegang tot een sociale woning. Meer informatie over deze dienst vindt u hier.

Bemonstering en analyse in de woning

Naast de diensten die worden aangeboden door de RCIB, spoort Brulabo (het voormalige Intercommunale Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie) met name legionella op in de warm-waterleidingen en zoekt en identificeert de dienst parasieten en schimmels (huiszwam en andere) in woningen. Deze dienst kost € 25.

Gegevens van Brulabo:

Maalbeeklaan 3 – 1000 Brussel
Tel. 02.230.80.01 – Fax 02.280.08.38
Website: www.brulabo.irisnet.be
Contactpersoon: M. Suys