Verschil in verbruik ten opzichte van de voorgaande jaren

Mis à jour le : 22/09/2016

Als er bij vergelijking een groot verschil blijkt te bestaan tussen het verbruik van twee verschillende jaren, vooral wanneer er verschillen zijn in het genormaliseerde verbruik (dat rekening houdt met het klimaat van die verschillende jaren), is het belangrijk om samen met het gezin te achterhalen waaraan dit verschil mogelijk toe te schrijven kan zijn. Kijk daarbij vooral naar de volgende factoren:

Gebeurtenissen in het leven van de betrokkenen

Voorbeeld: de geboorte van een baby, werkloosheid of pensionering (waardoor de betrokkene meer aanwezig is in zijn woning), vertrek van een lid van het gezin uit de woning, langdurige afwezigheid door een verblijf in het buitenland, werkzaamheden, enz.

Soms is een verhoging van het verbruik te verklaren doordat een voorgaand verbruik om een bepaalde reden lager lag. Bijvoorbeeld door een lang verblijf in het buitenland.

Aankoop van nieuwe elektrische toestellen

Voorbeelden: droogkast, aquarium, grote televisie, halogeenlampen, enz.

Veranderingen in het verbruikspatroon

Voorbeelden: intensiever gebruik van elektrische bijverwarming, hogere verwarmingstemperatuur, vaker een bad nemen, enz.

Als u uit gesprekken met het gezin vaststelt dat het hogere verbruik toe te schrijven is aan de aankoop van nieuwe toestellen of een veranderd verbruikspatroon, kunnen enkele adviezen helpen om het verbruik beter onder controle te houden.

De klimaatfactor: berekening van het genormaliseerde
verbruik in functie van de graaddagen

Het energieverbruik voor de verwarming verschilt naargelang we een strenge of net een zachte winter hebben gehad.

De waarde van de jaarlijkse “graaddagen” geeft een beeld van de evolutie van de temperaturen per jaar. Hoe kouder het is, hoe hoger het aantal graaddagen.

  • In 2010 bedroeg het aantal graaddagen 2.703
  • In 2011 bedroeg het aantal graaddagen 1.928
  • In 2012 bedroeg het aantal graaddagen 2.327
  • Tussen 1981 en 2010 bedroeg het gemiddelde aantal graaddagen 2.363 (g°-equivalent normale dagen)

2010 was dus een bijzonder koud jaar en 2011 een bijzonder zacht jaar. 2012 zit rond het gemiddelde van de voorbije dertig jaar.

Het aantal graaddagen voor België vindt u hier.

Om het energieverbruik van een jaar te vergelijken met dat van een ander jaar, is het nuttig om dit verbruik te wegen via het aantal graaddagen. Daarvoor wordt de volgende berekening gebruikt:

  • jaarlijks verbruik (kWh) * 2.363 (g°-equivalent normale dagen) / aantal graaddagen voor het betrokken referentiejaar.

Als u bijvoorbeeld ziet dat een gebruiker 12.600 kWh aardgas verbruikt heeft in 2011 en 13.600 kWh in 2012, dan is deze stijging heel relatief als we rekening houden met de graaddagen van die twee jaren. Zo zal het genormaliseerde verbruik voor 2011 12.600 kWh * 2363 / 1928 = 15.443 kWh bedragen, en voor 2012, 13.600 kWh * 2363 / 2327 = 13.810 kWh. Dus hoewel het verbruik in absolute cijfers is toegenomen, heeft het gezin minder verbruikt in 2012 als we rekening houden met de strenge klimatologische omstandigheden in vergelijking met 2011.

De facturatieperiode komt zelden overeen met één kalenderjaar (van januari tot december), en loopt vaak over twee jaar. Meer informatie daarover, vindt u hier.