Koolstofmonoxide (CO)

Mis à jour le : 26/09/2016

Wat is koolstofmonoxide (CO)?

Koolstofmonoxide (CO) is een kleurloos, geurloos en smaakloos gas. CO komt voort uit een slechte verbranding van één van de volgende elementen: hout, koolstof, stookolie, aardolie, aardgas, propaan en butaan.

Toestellen in een woning die CO kunnen produceren, zijn convectoren, verwarmingsketels, geisers en kachels (met name oliekachels, toestellen op ethanol, enz.).

Er is ook CO aanwezig wanneer de ruimte waar deze toestellen zich bevinden niet goed verlucht is of als er geen systeem is voor afvoer van verbrandingsgassen of wanneer dit systeem niet goed werkt, waardoor de geproduceerde gassen in de betrokken ruimte blijven hangen.

Welke schadelijke invloeden heeft CO op de gezondheid?

Koolstofmonoxide inademen kan dodelijk zijn en heeft, in minder ernstige gevallen, een schadelijke invloed op de gezondheid. CO gaat zich vastzetten op de hemoglobine van het bloed, waardoor dit zijn natuurlijk functie – ons organisme van zuurstof voorzien – niet meer kan uitoefenen.

Er bestaan twee soorten CO-vergiftiging:

 1. Acute vergiftiging
  Dit geval doet zich voor wanneer iemand op korte tijd een grote hoeveelheid CO inademt. De betrokkene zal eerst hoofdpijn krijgen en duizelig worden. Daarnaast zal hij zich misselijk voelen en moeten braken. Als er niet snel wordt ingegrepen, zal de betrokkene in coma geraken en uiteindelijk sterven. Jaarlijks sterven er in België zo’n 50 personen ten gevolge van een dergelijke CO-vergiftiging.
 2. Chronische vergiftiging
  Dit geval doet zich voor wanneer iemand regelmatig kleinere hoeveelheden CO inademt. Dit type vergiftiging is niet dodelijk maar kan hoofdpijn, maagpijn, concentratiestoornissen, enz. veroorzaken.

Wat te doen in geval van CO-vergiftiging?

Zodra er verdachte symptomen optreden, moet men:

 • de ramen openen en de ruimte verluchten.
 • Alle verbrandingstoestellen (geisers, convectoren, enz.) uitschakelen.
 • Als de betrokkene bij bewustzijn is, een arts oproepen.
 • Als de betrokkene niet bij bewustzijn is, hem op zijn zij leggen om te voorkomen dat hij stikt in zijn braaksel. Vervolgens 112 bellen en duidelijk aangeven dat het mogelijk gaat om een CO-vergiftiging en dat het slachtoffer niet bij bewustzijn is.

Welke preventieve maatregelen kunnen er getroffen worden?

Er kunnen ter preventie drie acties ondernomen worden:

 1. Controleren of de ruimte waarin de installatie zich bevindt, goed is geventileerd. Het is namelijk mogelijk dat de bewoners ventilatieopeningen dichtstoppen om tocht te vermijden. Dit is uiteraard gevaarlijk.
 2. ontroleren of de installatie voldoet aan de veiligheidsnormen. U kunt hiervoor een erkend vakman inschakelen.
 3. Als de installatie aan alle normen voldoet, alle verbrandingstoestellen en schoorstenen en andere afvoerkanalen regelmatig onderhouden. Eventueel moeten te oude toestellen worden vervangen. Ook hiervoor kan beroep worden gedaan op een erkend vakman. Meer informatie over het onderhoud en de verplichtingen van de huurders en eigenaars op dit vlak vindt u hier.
 4. Ruimten waar zich verbrandingstoestellen bevinden, tweemaal per dag 10 minuten verluchten.

Hulp bij de preventie
De vzw Woning en Gezondheid kan een technicus sturen die de CO-concentratie in de lucht meet en indien nodig advies geeft. Meer informatie hierover vindt u hier.