Facturen

Mis à jour le : 02/09/2016

De factuur is vaak het eerste document waarmee een gebruiker zich aanbiedt wanneer hij een probleem heeft inzake energie. Als maatschappelijk werker is het vaak moeilijk voor u om dit document te ontcijferen. In dit deel vindt u alle nodige uitleg om de informatie die erop staat te begrijpen en krijgt u een inzicht in de betalingsmodaliteiten en de mogelijkheden tot betwisting van de bedragen die door een leverancier worden gevorderd.

U vindt er eveneens informatie over de energieprijs: Waaruit bestaat het bedrag dat aan de gebruiker wordt gefactureerd? Wat zijn de gemiddelde prijzen voor aardgas, stookolie en elektriciteit? Wat is het specifiek sociaal tarief?

U kunt ook meer leren over de kostenafrekening, een bijzondere vorm van energiefacturatie. Hoe zo’n kostenafrekening lezen en begrijpen? Hoe wordt die berekend? Hoe nagaan of die wel overeenstemt met het feitelijke verbruik van de bewoner? Welke betwistingsmogelijkheden zijn er?