< Terugkeer

Faq van de sectie woning

FAQ: Is de afsluiting van een meter altijd gratis?

Geplaatst op: 27/06/2017 - Bijgewerkt: 11/07/2017

De afsluiting van een gas-/elektriciteitsmeter wordt enkel aan de klant gefactureerd in het geval van een “End of contract”* (beëindiging van het contract). In de andere gevallen (verhuis, door de vrederechter opgelegde afsluiting, MOZA of omwille van veiligheidsredenen) zal de afsluiting niet aan de consument worden doorgerekend.

Wat is een afsluiting in het kader van een “beëindiging van het contract”?

In Brussel zijn energiecontracten altijd contracten van bepaalde duur, met name minstens drie jaar (verplichting voor de leverancier) ook al kan een klant op elk moment van leverancier veranderen.

Als het contract afloopt, heeft de leverancier (of de consument) het recht om het energiecontract niet te hernieuwen. Als de consument geen contract afsluit met een andere commerciële leverancier, zal een procedure voor afsluiting van de meter worden gestart.

Procedure:

  1. de leverancier verwittigt de consument ten minste één maand voor de datum waarop het contract afloopt, dat zijn contract niet zal worden verlengd.
  2. de leverancier vraagt aan Sibelga om de meters af te sluiten in het kader van een “End of contract”, en dat ten minste 28 dagen voor de voorziene afsluitingsdatum.
  3. Sibelga verwittigt de betrokken consument per post (via een gewone brief en via een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs) dat zijn meter zal worden afgesloten als hij geen nieuwe leverancier vindt (of als hij zijn contract met zijn huidige energieleverancier niet verlengt). Als de consument een contract afsluit met een nieuwe leverancier, dan zal deze laatste het contract bevestigen. Als het contract wordt aanvaard, wordt de afsluitingsprocedure afgebroken en zal de meter niet worden afgesloten.

De afsluiting van de meters in het kader van de beëindiging van een contract kan op elk moment van het jaar gebeuren, ook tijdens de afsluitingsvrije winterperiode. Er is geen uitspraak van een vrederechter voor nodig.

Verder mag ook niet vergeten worden dat er, na afsluiting van een meter, kosten aan de bewoner zullen worden aangerekend om de meter opnieuw te openen. Meer informatie daarover vindt u op deze pagina.

“End of contract” en opzegtermijnen

Het is ook belangrijk om de termijnen in de gaten te houden waarbinnen een nieuw contract wordt afgesloten in het kader van deze “End of contract” procedure. Het nieuwe contract moet ten allerlaatste ingaan op de afsluitingsdatum die in het “End of contract” dossier wordt vermeld.

Voorbeeld: uw contract eindigt op 30 juni 2017. Op 16 juni 2017 sluit u een contract af met een nieuwe leverancier. Gezien de opzegtermijn van één maand zal het nieuwe contract pas ingaan op 16 juli 2017. Het is dus belangrijk om aan de nieuwe leverancier te zeggen dat uw huidige leverancier een “End of contract” procedure heeft opgestart, zodat de nieuwe leverancier aan Sibelga een “supplier switch after end of contract”* kan aanvragen en zo de afsluiting van de meter kan tegenhouden.

Dit zijn de termijnen die Sibelga hanteert in het kader van een “supplier switch after end of contract”: de nieuwe leverancier moet de overname van het leveringspunt ten laatste 7 dagen van tevoren aanvragen en de ingangsdatum is ten laatste de datum die is voorzien in het “End of contract” dossier.

* End of contract en supplier switch after end of contract zijn de officiële termen die worden gebruikt door Sibelga

Ik heb een stroombegrenzer. Ik stel vast dat de zekeringen regelmatig springen. Is dat normaal?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Wanneer een elektriciteitsmeter is uitgerust met een stroombegrenzer, dan kan het gebeuren dat de zekeringen springen. Als meerdere toestellen die veel energie verbruiken tegelijk werken, kan het dat het (beperkte) geleverde vermogen niet volstaat om de goede werking van al die toestellen te garanderen.  Onder bepaalde voorwaarden kan het OCMW aan Sibelga vragen om het vermogen van de begrenzer te verhogen.

Meer informatie over de stroombegrenzer vindt u op deze pagina.

Hoe kan ik de oorsprong van een te hoog verbruik achterhalen?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

  • Neem ’s avonds voor het slapengaan de meterstanden op. Neem de volgende ochtend opnieuw de meterstanden op voordat u gelijk welk toestel gebruikt. Als de meterstanden niet dezelfde zijn, is er mogelijk ergens een lek.
  • Bind de strijd aan met energieverslindende toestellen. Sommige toestellen verbruiken enorm veel energie als ze aan staan.
  • Er is mogelijk een administratieve fout geslopen in de opgenomen meterstanden of de meettoestellen (cijfer verkeerd overgenomen, geschatte meterstand,…). Daarom is het belangrijk dat er altijd iemand aanwezig is bij de opname van de meters of calorimeters en is het aangewezen om de meterstanden op hetzelfde moment op te nemen als de technicus. Bij een fout neemt u contact op met de leverancier of de beheerder van het gebouw om te vragen dat de fout wordt rechtgezet.
  • Door de meterstanden regelmatig op te nemen, kan de evolutie van het verbruik goed worden opgevolgd.
  • Door de installaties regelmatig te controleren en onderhouden, kan energie worden bespaard.