Verbruik buiten contract gelinkt aan een MOZA-procedure (Move Out Zonder Afspraak)

Mis à jour le : 22/09/2016

1. Definitie: waarover gaat het precies?

De MOZA-procedure is een procedure die op vraag van de commerciële leverancier wordt gevoerd door SIBELGA. De procedure heeft tot doel om een mogelijke klant te identificeren en/of een verbruik te regulariseren waarvoor er geen geregistreerd contract bestaat.

Deze situatie doet zich voor wanneer de vertrekkende bewoner zijn woning heeft verlaten en zijn verbruik correct heeft afgesloten:

  • overmaking van de meterstanden aan de leverancier
  • vertrek uit de woning zonder de meters af te sluiten

In dat geval blijft de leverancier verantwoordelijk voor de meters tot een nieuwe bewoner bij hem of bij een andere leverancier een contract tekent. Wanneer de nieuwe bewoner de fout maakt geen contract af te sluiten bij de leverancier van zijn keuze, dan verbruikt hij energie buiten contract, op kosten van de leverancier van de vorige bewoner.

Wanneer een leveringspunt niet wordt overgenomen door een nieuwe klant, wordt de leverancier zich bewust van de abnormale situatie. Hij zal dan eerst een brief naar het betrokken adres sturen. Als daarop geen antwoord komt, vraagt hij aan Sibelga om een MOZA-procedure op te starten die ertoe zal leiden dat:

  • de meters worden afgesloten (afsluiting van de energie)
  • er een contract wordt ondertekend door de nieuwe bewoner

2. Wat is de procedure?

De MOZA-procedure verloopt in meerdere fases en duurt in principe 45 dagen:

Cont_Procedure_Moza_schema_NL

Om een gadetailleerde uitleg van de procedure te lezen, klik hier

3. Wie moet voor het verbruik betalen?

Er zijn twee mogelijke situaties:

1. de persoon die verantwoordelijk is voor het verbruik, is bekend

Als de verbruiker bekend is en hij zijn situatie regulariseert, dan is hij verantwoordelijk voor het verbruik van bij aanvang van zijn contract.

Bovendien kan de leverancier alle bijkomende kosten bij dit verbruik op hem verhalen. Het is dan aan de consument om te bewijzen dat er mogelijk energie is verbruikt waarvoor hij niet verantwoordelijk is.

Als hij weigert te betalen of daarvoor niet over de nodige middelen beschikt, gaat het om procedures eigen aan de betrokken leveranciers.

2. de persoon die verantwoordelijk is voor het verbruik, is niet bekend

Als de verbruiker niet bekend is, dan neemt de commerciële leverancier het geregistreerde verbruik ten laste tot de MOZA-procedure wordt beëindigd.

4. Welke tarieven worden er gehanteerd?

De leverancier zal de kosten van het verbruik bij de bewoner recupereren aan het gangbare markttarief.

Bovenop deze kosten voor het verbruik worden ook de kosten voor de tussenkomst van Sibelga aangerekend. Sibelga zal namelijk alle bijkomende forfaitaire kosten voor de procedure aan de leverancier factureren:

  • Als het dossier intern kon worden opgelost zonder dat een medewerker ter plaatse is moeten komen, worden “light” kosten aangerekend. Deze bedragen € 111 excl. BTW.
  • Als een bezoek ter plaatse nodig was, worden “zware” kosten aangerekend. Deze bedragen € 262 excl. BTW.

De leverancier zal al deze kosten doorrekenen aan de consument.