< Terugkeer

De creatie van een toekomstige databank met rechtspraak over “energie en water” binnenkort online !

Geplaatst op: 21/03/2022

Het Steunpunt SocialEnergie heeft bijna 200 gerechtelijke beslissingen verzameld[1], waarvan een aanzienlijk aantal interessante lessen bevat wat betreft de reikwijdte van de wetgeving op het vlak van toegang tot energie en water.

Dit corpus met gerechtelijke beslissingen zal in de loop van 2022 online worden gezet.

Het Steunpunt is ervan overtuigd dat dit een fundamenteel instrument kan worden voor eerstelijnswerkers (maatschappelijk werkers, juristen van verenigingen, advocaten, enz.) om de gebruikers te verdedigen.

Om het gebruik ervan te optimaliseren, zal de databank worden gestructureerd op basis van trefwoorden: verbruik buiten contract; oneerlijke praktijken (onrechtmatige clausules, oneerlijke verkooppraktijken, …); verjaring; onbewoonbaarheid; relaties huurder/eigenaar, enz.

Dit instrument vormt een natuurlijke aanvulling op de in 2020 gecreëerde “pool van advocaten die gespecialiseerd zijn in energie en water”. Ter herinnering: verschillende advocaten van de balie van Brussel, die gratis rechtsbijstand verlenen, hebben het Steunpunt SocialEnergie laten weten dat ze vaker mensen willen verdedigen in geschillen met betrekking tot energie en water. Ze kunnen aanspreekpunten zijn voor onze diensten wanneer iemand voor de vrederechter moet verschijnen of wanneer er in een bepaalde situatie een gerechtelijke procedure moet worden opgestart.

Wanneer je dus geconfronteerd wordt met een situatie waarin volgens jou een advocaat moet tussenkomen, neem dan zeker contact met ons op. We kunnen dan samen het dossier en de voorwaarden voor toegang tot rechtsbijstand analyseren, waarna we een gespecialiseerde advocaat kunnen contacteren.

We zijn telefonisch bereikbaar van 9u30 tot 16u30 op het nummer 02 526 03 00 of per e-mail via socialenergie@fdss.be.

Afhankelijk van het inkomen en de situatie van de betrokkene kan de rechtsbijstand volledig of gedeeltelijk gratis zijn.

De bedragen werden op 1 januari 2022 herzien en kunnen hier worden geraadpleegd : https://cajdebruxelles.be/acces-a-l-aide-de-2eme-ligne.

[1] Het Steunpunt wil Infor GazElec van harte bedanken voor het regelmatig bezorgen van interessante rechtspraak.