< Terugkeer

Het moratorium op de uithuiszettingen wordt niet verlengd!

Geplaatst op: 17/05/2021 - Bijgewerkt: 25/06/2021

Sinds 24 april zijn uithuiszettingen opnieuw toegestaan in Brussel. Het Steunpunt SocialEnergie en de Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten betreuren deze beslissing van de overheid.

Verder delen we hier het advies van Inter-Environnement Bruxelles en onderstrepen het feit dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het profiel van eigenaars die te kampen hebben met onbetaalde facturen niet kent. Met een grondigere kennis van de profielen zou er beter een onderscheid kunnen worden gemaakt tussen kleine eigenaars die geholpen moeten worden wanneer de huur niet wordt betaald en grote eigenaars die geen echte moeilijkheden ondervinden als gevolg van onbetaalde facturen:

“Naast de uithuiszettingen zullen ook de opgebouwde schulden mensen in de problemen brengen, en er werd op geen enkele manier nagedacht over welke eigenaars prioritair moeten worden terugbetaald. Door het probleem van de uithuiszettingen zo lichtzinnig te behandelen, draagt de regering ertoe bij dat alle eigenaars op één grote hoop worden gegooid: klein en groot, rijk en arm. Maar in tijden van economische crisis kan niet iedereen worden vergoed en mag het niet zo zijn dat enkel de armsten nog armer worden. “

Verder wijst het dagblad l’Echo erop dat gezien het toenemende aantal uithuiszettingsdossiers in bepaalde gemeenten, de termijn van de uithuiszetting langer zou kunnen zijn dan gebruikelijk.