< Terugkeer

Nieuwe publicatie “Recht op rechten… De non take-up van rechten begrijpen en bestrijden om water- en energiearmoede te kunnen bestrijden”

Geplaatst op: 01/04/2020 - Bijgewerkt: 21/05/2020

Het Steunpunt SocialEnergie stelt met trots zijn nieuwe publicatie voor: “Recht op rechten… De non take-up van rechten begrijpen en bestrijden om water- en energiearmoede te kunnen bestrijden.”

Deze publicatie bevat de reflecties en oplossingen van een werkgroep die werd samengesteld uit eerstelijnswerkers met verschillende achtergronden. Doel: achterhalen hoe de non take-up van rechten op het vlak van toegang tot energie en tot water zich manifesteert, zoeken naar de oorzaken ervan en concrete maatregelen voorstellen om het probleem aan te pakken. U vindt er dus nuttige voorstellen om zelf in de praktijk te brengen.

De publicatie (Frans) in PDF: Recht op rechten… De non take-up van rechten begrijpen en bestrijden om water en energiearmoede te kunnen bestrijden.

Zodra de omstandigheden het opnieuw toelaten, zal ook de papieren versie ter beschikking worden gesteld.

Voorwoord en samenvatting:

“Ik kreeg mijn factuur maar ik begreep er niet veel van. Dus ben ik uitleg gaan vragen bij de Haard. Omdat ze daar verdrinken in het werk, heb je vaak niet veel tijd om vragen te stellen. Dus je gaat er naartoe, keert weer terug en zegt “ja, ik heb het begrepen”, maar eigenlijk heb je het helemaal niet begrepen. “

“Het is allemaal zo ingewikkeld. We zijn helemaal in de war. En welke middelen hebben wij, de kleine man, om dit aan te klagen? We worden van de ene werker naar de andere gestuurd, die het ook niet weten omdat ze het dossier niet kennen.”1

Waarom bereiken sociale maatregelen niet altijd het publiek waarvoor ze bestemd zijn? Deze vraag vormde het uitgangspunt voor een werkgroep bestaande uit maatschappelijk werkers met verschillende achtergrond. Hun doel: achterhalen hoe de non take-up van rechten op het vlak van toegang tot energie en tot water zich manifesteert, zoeken naar de oorzaken ervan en concrete maatregelen voorstellen om het probleem aan te pakken.

Deze publicatie, waarin ook getuigenissen en kaderstukken met specifieke focus zijn opgenomen, bundelt hun analyses en conclusies zodat iedereen de voorstellen ook op het terrein in de praktijk kan brengen.

Vervolg en evenement

Door de coronacrisis werden we verplicht om het evenement rond de non take-up op het vlak van energie en water uit te stellen. We hadden gehoopt om de publicatie op dit evenement extra in de kijker te kunnen zetten. We blijven echter niet bij de pakken zitten en zijn van plan om een nieuw evenement op touw te zetten waar ook jullie eerste bevindingen en opmerkingen met betrekking tot deze publicatie aan bod komen.

Bent u geïnteresseerd in de publicatie? Herkent u hierin situaties die u ook in uw dagelijkse werk tegenkomt? Kent u goede praktijken en wil u die delen? We willen graag meer weten over uw ervaringen, dus stuur een mail naar socialenergie@fdss.be.

Het team van het Steunpunt wil alle medewerkers en betrokkenen van harte bedanken voor hun deelname aan de werkgroep. Op deze pagina vindt u de verschillende realisaties van de werkgroep. U vindt er alle verslagen van de verschillende werksessies.

[1] Boekje met getuigenissen “Toegang tot water, een recht voor iedereen? Het woord aan de slachtoffers van een schipbreuk”, maart 2018 (publicatie van de Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten). U kan de publicatie hier downloaden.