< Terugkeer

Terugkijken op de beleidsaanbevelingen van het Steunpunt SocialEnergie (CASE) in de COVID-crisis

Geplaatst op: 20/06/2020 - Bijgewerkt: 11/08/2020

In het kader van de gezondheidscrisis heeft het Steunpunt haar expertise op het vlak van energie- en waterarmoede met verschillende instanties gedeeld. Via brieven of persmededelingen hebben we samen met onze partners noodmaatregelen voorgesteld die dringend moeten worden geïmplementeerd om het hoofd te bieden aan deze crisis. Hier vind je al deze aanbevelingen.

De gezondheidscrisis heeft voor heel wat sectoren in de samenleving nefaste gevolgen gehad waardoor bepaalde problemen die al voor de crisis bestonden, nog zijn toegenomen. Zo is de situatie voor personen die het slachtoffer zijn van water- en energiearmoede nog erger geworden. Andere groepen, die tot voor kort nog relatief gespaard waren gebleven, staan door de crisis op het randje van de afgrond (verlies van werk/inkomsten, hogere facturen, …). Het Steunpunt heeft met al zijn expertise bijgedragen aan de reflectie over maatregelen om antwoorden te bieden op deze problemen.

16 maart – Persbericht: Sociale maatregelen – Hoe kunnen we de crisis beperkt houden voor kansarmen?

Begin van de lockdown in België. Via de CGEW stuurt het Steunpunt samen met andere partners een bericht uit over de verschillende noodmaatregelen die dringend moeten worden genomen. Daarin vragen we om de afsluiting van de energietoevoer bij klanten op te schorten en juichen we de beslissing van Vivaqua toe om niet langer de watertoevoer af te sluiten. We vragen ook om gezinnen te beschermen tegen de hogere energie- en waterfacturen ten gevolge van de crisis.

Persbericht 16 maart – Sociale maatregelen

24 maart – Brief aan het kabinet van Alain Maron en Leefmilieu Brussel over maatregelen die in het kader van de Covid-19-crisis moeten worden genomen.

In dit document, dat werd geactualiseerd op 19 april, signaleren we de belangrijke punten van deze crisis op het vlak van energie en water. We gaan in op de context, de geïdentificeerde risico’s en te vermijden valkuilen, en leggen ook uit welke acties hiertegen kunnen worden ondernomen.

Brief sociale maatregelen – Energie en Water

26 maart – Persbericht – Overmatige schuldenlast bij particulieren: er moeten dringend maatregelen worden genomen

In dit bericht, een initiatief van het Steunpunt Schuldbemiddeling dat mee werd ondertekend door de FBMD en de CGEW, wordt een reeks maatregelen beschreven die dringend moeten worden genomen om overmatige schuldenlast bij particulieren te voorkomen. De voorstellen hebben betrekking op gedwongen uitvoeringsmaatregelen, consumentenkredieten en hypothecaire kredieten, alsook op andere onbetaalde schulden.

Persbericht – Overmatige schuldenlast bij particulieren: er moeten dringend maatregelen worden genomen

28 april – Brief van de CGEW aan Vivaqua over de genomen maatregelen

In deze brief bedanken we Vivaqua voor de maatregelen die het bedrijf bij het begin van de crisis heeft genomen, met name het verbod op afsluiting van de watertoevoer en maatregelen om de betaling van de factuur te vereenvoudigen. We vragen daarnaast wel om verduidelijking van deze maatregelen wat betreft mensen van wie de watertoevoer werd afgesloten voor het begin van de crisis en wat betreft de duur van de maatregelen op het vlak van betaling: sommige mensen zullen hun factuur namelijk mogelijk pas later dit jaar ontvangen.

Bief van de CGEW aan Vivaqua: maatregelen die werden genomen in het kader van de Covid-19-crisis

28 april – Brief van de CGEW aan het kabinet van Alain Maron aangaande de toegang tot water en de maatregelen die werden genomen in het kader van de Covid-19-crisis

In deze brief vraagt de CGEW om verduidelijking van de maatregelen die Vivaqua in het kader van de crisis heeft genomen. De CGEW stelt bovendien pistes voor om gezinnen te helpen die een directe impact hebben op hun budget of op het bedrag van hun waterfactuur.

Brief van de CGEW aan het kabinet van Alain Maron – Toegang tot water en maatregelen die werden genomen in het kader van de Covid-19-crisis

Nota van de FBMD, Infor Gas Elek en het RWADE betreffende het sociaal tarief en het goedkoopste contract

In deze nota die samen door Infor Gas Elek en het RWADE werd opgesteld, vestigen we de aandacht op de verlaging van de prijzen voor elektriciteit en gas, en op het sociaal tarief als een nuttig instrument in de strijd tegen energiearmoede, dat echter nog op verschillende punten kan worden verbeterd.

Nota sociaal tarief en goedkoopste contract

26 mei – Brief aan Alain Maron, minister van Energie, over de verlenging van de afsluitingsvrije periode

In deze brief wijzen we minister van Energie Alain Maron erop dat het aantal consumenten dat beschermd wordt door de afsluitingsvrije periode – en dus ook het potentiële aantal afsluitingen van de energie – in 2020 is toegenomen, met name door de gezondheidscrisis. Om dit tegen te gaan en een massaal aantal afsluitingen te vermijden, vragen we dat de afsluitingsvrije winterperiode wordt verlengd tot 30 september 2020.

Brief aan Alain Maron over de verlenging van de afsluitingsvrije periode

Juni – Aanbevelingen met betrekking tot de redelijke afbetalingsplannen

Deze nota geeft aanbevelingen voor de wetgeving inzake afbetalingsplannen. Hij gaat in op het concept menswaardigheid als uitgangspunt voor een afbetalingsplan, op de onderhandelingen over een afbetalingsplan en op het beroep op een derde dat daarbij kan worden gedaan. De centrale vraag die wordt gesteld is: “Hoe kan een kwetsbare consument die schulden heeft een afbetalingsplan naleven dat eenzijdig werd opgelegd door een leverancier die geen rekening houdt met de financiële, sociale en gezinssituatie van de betrokkene?”.

Nota: aanbevelingen met betrekking tot afbetalingsplannen