< Terugkeer

Beroep tegen een beslissing van het OCMW tot weigering van de overname van energieschulden

Geplaatst op: 26/03/2019 - Bijgewerkt: 14/05/2019

Arbeidsrechtbank van Brussel, 26 januari 2019

Mevrouw dient bij het OCMW een verzoek in om achterstallige elektriciteitsfacturen voor een bedrag van € 8.800, waarvan € 5.400 in hoofdsom, ten laste te nemen. Ze leeft van een werkloosheidsuitkering en woont samen met haar meerderjarige zoon die geen inkomen heeft.

Het OCMW is van mening dat het niet aan de samenleving is om dergelijke facturen te betalen en weigert het verzoek. Wel stelt het aan de zoon van de betrokkene voor om een aanvraag voor een leefloon aan het tarief van samenwonende in te dienen.

Aan het Hof wordt gevraagd om het OCMW te veroordelen tot betaling van de facturen inclusief interesten en kosten, en tot het opstarten van een budgetbegeleiding en opvolging door de schuldbemiddelingsdienst van het OCMW.

De rechtbank wijst erop dat maatschappelijke steun niet dient om schulden terug te betalen, behalve wanneer deze schulden ertoe leiden dat de betrokkene geen menswaardig leven meer kan leiden.

De rechtbank is van oordeel dat deze schuld het recht op menswaardigheid niet in gevaar brengt als de betrokkene een afbetalingsplan van € 20 per maand heeft bij de deurwaarder, en dat een gedwongen betaling van deze schuld haar toegang tot huisvesting of gezondheidszorg niet in het gedrang zou brengen.

De rechtbank is van oordeel dat de debatten aantonen dat mevrouw haar financiële situatie totaal niet meer in de hand heeft waardoor de schulden zich blijven ophopen (achterstallige betalingen wat betreft elektriciteit en andere schulden). Daarom is de rechtbank van oordeel dat mevrouw budgetbegeleiding moet krijgen en moet worden begeleid bij het indienen van een procedure tot collectieve schuldenregeling. Het OCMW wordt dan ook in die zin veroordeeld.

Deze uitspraak is interessant omdat er heel vaak enkel in termen van financiële hulp wordt geredeneerd.

» lees hier de volledige beslissing (Fr)