< Terugkeer

Beslissing aangaande de afwezigheid van een EPB-certificaat op het moment waarop het huurcontract wordt afgesloten

Geplaatst op: 16/02/2017 - Bijgewerkt: 07/03/2017

Vredegerecht van Sprimont, 19 december 2013

Een huurster verkrijgt een verlaging van de huurprijs omdat het EPB-certificaat van het gehuurde goed niet werd voorgelegd op het moment waarop het huurcontract werd afgesloten. Als argument haalt ze aan dat ze niet had verwacht zulke hoge energiekosten te moeten betalen. Als ze het EPB-certificaat wel had ontvangen, had ze een beter inzicht gehad in de staat van de woning en van de verwarmingsinstallatie.  Ze vraagt dus een verlaging van de huurprijs met terugwerkende kracht om de hogere kosten voor het energieverbruik te compenseren.

We willen erop wijzen dat de huurster hier gebruik heeft gemaakt van het principe van exceptie van niet-uitvoering voordat ze zich tot de rechtbank wendde. Dit betekent dat ze uit eigen beweging de huurprijs die ze aan de eigenaar verschuldigd was, heeft verlaagd zonder dat er hiervoor een gerechtelijke uitspraak was. Dit principe mag enkel met de grootste omzichtigheid worden gebruikt en is onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Meer informatie over het principe van exceptie van niet-uitvoering vindt u op deze pagina.

» Meer informatie over deze beslissing