< Terugkeer

Brussel is overgeschakeld op rijk gas: wat zijn de gevolgen voor de gebruikers?

Geplaatst op: 19/11/2020 - Bijgewerkt: 06/01/2021

Sinds 1 september 2020 is een deel van de Brusselse gemeenten overgeschakeld van arm gas op rijk gas. Tegen 2022 zou die omschakeling voor alle gemeenten een feit moeten zijn. Wat meer uitleg.

Een verandering van het energienet op 3 jaar

Drie gemeenten zijn reeds overgeschakeld op rijk gas: Sint-Agatha-Berchem, Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek. Ieder jaar zal op 1 juni een nieuw stuk van Brussel overschakelen op rijk gas. De precieze kalender van de veranderingen is te vinden op de website gasverandert.brussels.

De gebruikers worden via een officieel bericht 24 maanden voor de effectieve datum van de omschakeling op de hoogte gebracht. 3 maanden voor de omschakeling krijgen ze bovendien een herinneringsbrief. Tot slot zal ook de gasleverancier de gebruikers op de hoogte brengen.

Let op de compatibiliteit van de toestellen[1]

Sommige toestellen die op gas werken, zijn niet compatibel met rijk gas:

  • Gastoestellen die gemaakt zijn in 1978 of later zijn normaal gezien compatibel met rijk gas, maar moeten mogelijk worden aangepast om correct en veilig te kunnen werken.

Ongeveer 20% van de compatibele toestellen moet door een erkend technicus opnieuw worden afgesteld.

  • Gastoestellen die gemaakt zijn voor 1978 zijn normaal gezien niet compatibel met rijk gas, wat betekent dat ze waarschijnlijk moeten worden vervangen.
  • Gastoestellen die in het buitenland werden gekocht, voldoen wellicht niet aan de wettelijke normen die in België van kracht zijn. Ze moeten worden vervangen of in overeenstemming worden gebracht met de Belgische wetgeving als dat technisch mogelijk is, als de leeftijd van het toestel dat nog toelaat en als er een veilige werking kan worden gegarandeerd. Alleen de fabrikant kan hierover professioneel advies geven.

De controle moet worden uitgevoerd door een erkend technicus:

  • een technicus die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is erkend wat betreft de verplichte controle van verwarmingsketels
  • een technicus die werkzaam is bij de fabrikant van het betrokken toestel
  • een technicus die werkzaam is bij een officiële verdeler van die fabrikant

Wat de factuur betreft

De factuur van de gebruikers zou door deze omschakeling niet hoger of lager mogen worden. Wel zullen de berekeningen op de factuur anders zijn. Rijk gas kost meer per m3 dan arm gas, omdat het meer energie bevat. Gebruikers zullen dus minder m3 verbruiken om in dezelfde energiebehoefte te voorzien, maar er zal per m3 een hoger bedrag worden aangerekend op de factuur. Uiteindelijk zullen de gebruikers dus dezelfde prijs betalen voor eenzelfde energiebehoefte.

[1] https://www.gasverandert.be/nl