Van contract veranderen

Mis à jour le : 22/09/2016

Een klant kan omwille van verschillende redenen van contract veranderen: om te besparen, om meer in overeenstemming te komen met zijn algemene waarden, uit noodzaak, enz.

De klant kan van contract veranderen bij dezelfde leverancier of overstappen naar een andere leverancier.

De klant hoeft zelf niets te doen om zijn oude contract te beëindigen. Zijn (nieuwe) leverancier onderneemt alle nodige stappen zodra het nieuwe contract is afgesloten.

Dit zijn de stappen die moeten worden ondernomen om van contract te veranderen in het Brusselse gewest:

Door de gebruiker/maatschappelijk werker

De gebruiker en/of maatschappelijk werker moet:

 • een nieuw contract kiezen op basis van verschillende criteria die van toepassing zijn op de persoonlijke situatie van de gebruiker.
 • De leverancier contacteren en het gekozen contract vragen. Dat kan op verschillende manieren: per post, per e-mail, per telefoon, via de website van de leverancier of via een fysiek verkooppunt, wanneer de leverancier daarover beschikt.
 • Hier kunt u de contactgegevens vinden van de leveranciers voor het Brusselse gewest.
 • De gegevens vooraf controleren: het is aanbevolen om de meterstanden, meternummer en de EAN-code te noteren en deze gegevens te bewaren.
 • Om het contract te kunnen afsluiten, moet de betrokkene beschikken over:
  1. de precieze gegevens van de persoon op wiens naam het contract komt te staan
  2. de EAN-codes van de betrokken meters
  3. de persoonlijke handtekening van de klant
 • Wanneer het contract telefonisch of via het internet wordt afgesloten, moet het altijd expliciet worden bevestigd via een duurzame drager (bijv. bewaring van de referentiedocumenten op een harde schijf).

Bevestiging van het contract
Zolang er geen handtekening of bevestiging via een duurzame drager is, is het contract niet gesloten! Een telefonische oproep naar de leverancier volstaat niet om gebonden te zijn aan een contract .

Belang van het bewaren van schriftelijke bewijsstukken
Raad uw gebruikers aan om zoveel mogelijk schriftelijke bewijsstukken van hun contacten met de leverancier te bewaren.

Door de leverancier

 1. Zodra het contract is gesloten, moet de leverancier SIBELGA op de hoogte brengen.
  Die gaat dan de meterstanden opnemen op de meters van de gebruiker. Als SIBELGA geen toegang heeft tot de meters, worden de meterstanden geraamd.
 2. Op basis van de reële of geraamde meterstanden bezorgt de oude leverancier de gebruiker dan een slotfactuur.
 3. Na afloop van de opzegtermijn bij de oude leverancier ontvangt de gebruiker zijn energie en facturen via de nieuwe leverancier, of overeenkomstig de voorwaarden van het nieuwe contract als hij bij dezelfde leverancier blijft.

Werving en spontane aanbiedingen
De leveranciers gaan soms zelf klanten werven. Het is aanbevolen om voorzichtig te zijn met dergelijke spontane aanbiedingen.