Mag de eigenaar weigeren om de nodige werken uit te voeren als de huurder zijn huur niet betaalt?

Mis à jour le : 05/09/2016

Ja, de eigenaar heeft in theorie het recht om te weigeren de nodige werken uit te voeren als een huurder zijn huur niet betaalt.

Maar wanneer een ontevreden huurder naar de rechter stapt, dan kan deze laatste oordelen dat het niet uitvoeren van de werken een maatregel is die niet in verhouding staat tot het niet betalen van de huur, en de eigenaar veroordelen.

Bovendien kan de exceptie van niet-uitvoering die hier door de eigenaar wordt gebruikt (met name het feit dat hij de werken niet uitvoert) als een feitelijkheid worden beschouwd.

De eigenaar beslist bijvoorbeeld om de aardgas- of elektriciteitslevering op te schorten omdat de huurder zijn huur niet meer betaalt. De eigenaar begaat een feitelijkheid en kan door de vrederechter worden veroordeeld.