Betalingsmodaliteiten van de factuur

Mis à jour le : 01/09/2016

De leveranciers zijn verplicht om voldoende lange betalingstermijnen en flexibele betalingsmogelijkheden te garanderen.

Duidelijk de gestructureerde mededeling vermelden bij de betaling
Als de mededeling niet duidelijk wordt vermeld zal, in geval van betalingsachterstand, het door de consument gestorte bedrag eerst worden gebruikt om de oudste schulden aan te zuiveren. Dit zal tot gevolg hebben dat er inningskosten zullen kunnen worden aangerekend voor een factuur waarvan de klant dacht dat hij ze al had betaald.
Bijvoorbeeld: als er een achterstand is bij de betaling van een tussentijdse factuur (april), en de betrokkene betaalt de tussentijdse factuur van mei zonder een gestructureerde mededeling in te vullen, dan zal die betaling worden gebruikt om de niet-betaalde factuur van april aan te zuiveren. En bijgevolg zal de betrokkene een herinnering krijgen voor zijn factuur van mei.

De leveranciers bieden de keuze tussen drie betalingsmogelijkheden via de bank:

Betaling door overschrijving

Een bankoverschrijving is de overdracht van geld van één bankrekening naar een andere bankrekening. Het is de meest algemeen verspreide betalingswijze.

 • Voordeel: de betrokkene heeft de keuze over het moment waarop het gefactureerde bedrag van de rekening gaat.
 • Nadeel: de betrokkene moet zelf het initiatief nemen om regelmatig een overschrijving te doen en is dus niet beschermd in geval van vergetelheid of een fout bij het invoeren van de overschrijving.

Betaling via permanente opdracht

De permanente opdracht is een automatische overschrijving. Het is een betalingswijze die toelaat om op terugkerende data een vast bedrag te betalen aan eenzelfde begunstigde.

 • Voordelen:
  • de betrokkene kan niet vergeten om een factuur te betalen.
  • Hij kan kiezen op welke dag van de maand de overschrijving wordt uitgevoerd.
 • Nadelen:
  • de betrokkene moet opletten wanneer het bedrag van de tussentijdse factuur wijzigt (na een eindafrekening) en moet tijdig de nodige wijziging doorvoeren.
  • De betaling van de eindafrekening wordt niet in aanmerking genomen bij deze betalingswijze. De betrokkene mag dus niet vergeten hiervoor nog een aparte overschrijving uit te voeren.

Betaling via domiciliëring

Bij een domiciliëring wordt automatisch geld van een bankrekening gehaald. De betrokkene geeft een welbepaalde begunstigde de toestemming om het bedrag dat op elke ontvangen factuur wordt vermeld, automatisch van zijn rekening te halen.

 • Voordeel:
  • de betrokkene betaalt het precieze factuurbedrag altijd op tijd.
 • Nadelen:
  • de betrokkene heeft niet de mogelijkheid om het moment te kiezen waarop het gefactureerde bedrag van zijn rekening zal gaan.
  • De betrokkene is niet beschermd tegen verkeerd afgenomen bedragen; in dit geval moet hij een procedure opstarten om het verschuldigde bedrag te recupereren.

Wanneer wordt gewerkt met een domiciliëring, moet de leverancier wel enkele regels naleven:

 • Hij moet de betrokkene informeren over de periodiciteit, de datum waarop het geld van de rekening gaat en het bedrag van de betalingen.
 • Hij moet een minimumtermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen tussen een factuur en de uitvoering van de domiciliëringsopdracht. Deze minimumtermijn mag pas ingaan op de derde dag na de datum waarop de factuur door de leverancier werd verzonden.
 • Hij moet op de factuur vermelden dat de betaling via domiciliëring zal gebeuren en datum waarop of vanaf dewelke de betalingsopdracht aan de bank zal worden gegeven.
 • Hij moet de betrokkene de mogelijkheid bieden om slotfacturen en eindafrekeningen uit de domiciliëring uit te sluiten.

Eindafrekeningen en slotfacturen uitsluiten
De consument kan ervoor kiezen om slotfacturen en eindafrekeningen uit de domiciliëring uit te sluiten. U kunt uw gebruikers de raad geven om dit vakje aan te kruisen. In het andere geval, kan een gebruiker namelijk in moeilijkheden komen omdat een mogelijk grote som van zijn rekening wordt gehaald zonder dat hij zelf kan kiezen op welk moment of de kans heeft om vooraf te onderhandelen over een afbetalingsplan