Elektriciteitsverbruik

Mis à jour le : 22/09/2016

Aan de hand van gesprekken met het gezin en via een analyse van hun factuur kunt u trachten te achterhalen of één van de volgende elementen het verschil tussen hun jaarlijkse elektriciteitsverbruik in kWh en het jaarlijkse referentieverbruik kan verklaren.

Afwijkingen in de berekening

Het kan gebeuren dat de berekening van de annualisering van het verbruik afwijkt/niet correct is. Dit kan het geval zijn wanneer voor de annualisering enkel werd gewerkt met het verbruik in de winter- of zomermaanden, periodes waarin het elektriciteitsverbruik sterk verschilt. In dat geval kan de annualisering een te hoog of een te laag verbruik opleveren.

Wat betreft het verbruik van elektriciteit, heeft het verschil tussen de seizoenen vooral te maken met verlichting (meer in de winter dan in de zomer). Bovendien wonen heel wat kansarme gezinnen in een woning die slecht wordt verlicht door natuurlijk licht. Het onderzoek naar de inkomsten en levensomstandigheden van gezinnen in 2011 (EU-SILC 2012) leert inderdaad dat 14,7 % van de gezinnen met een inkomen onder de armoedegrens in een te donkere woning leeft (tegenover 6,6 % van de gezinnen boven de armoedegrens).

Aanwezigheid in de woning

De referentiecijfers gaan uit van een gemiddelde aanwezigheid in de woning, maar sommige gezinnen brengen er meer tijd door.

Verwarming, productie van warm water en/of koken met elektriciteit

Deze elementen kunnen een hoog elektriciteitsverbruik verklaren. Vergeet niet om ze op te nemen in uw berekening van het referentieverbruik.

In het geval van een elektrische boiler kunnen er verschillende maatregelen worden getroffen om het verbruik te verminderen:

 • de boiler instellen op een temperatuur van 60°, wat voldoende is voor sanitair warm water.
 • De boiler pas 1 uur voor gebruik aanzetten. Een boiler die permanent blijft aanstaan, verbruikt namelijk energie om het water op de ingestelde temperatuur te houden. Het is aanbevolen om een timer te installeren waarmee de verwarming van het water kan worden geprogrammeerd. We willen ook nog opmerken dat een elektrische boiler niet verslijt door hem geregeld aan- en uit te zetten.
 • De boiler onderhouden en iedere 3 à 4 jaar ontkalken.

Er bestaan premies om een elektrische boiler te vervangen door een gasgeiser die minder energie verbruikt.

Energie-intensieve toestellen

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • huishoudtoestellen van energieklasse D, E of F (vooral koelkasten, diepvriezen, wasmachines en droogkasten)
 • elektrische bijverwarmingstoestellen
 • staande halogeenlampen of vele kleine halogeenspots in het plafond (het gezamenlijke vermogen van 6 kleine spots in het plafond is vaak gelijk aan het vermogen van één grote staande lamp)
 • elk toestel dat warmte of koude produceert (aquarium, strijkijzer, waterkoker, koffiezetapparaat, diepvries)
 • een grote tv
 • moderne spelconsoles/pc’s

Om het jaarlijkse verbruik van een elektrisch toestel te bepalen, moet het vermogen ervan (uitgedrukt in watt en overeenstemmend met het verbruik op één uur) worden vermenigvuldigd met de gebruiksduur ervan.

Voorbeeld: een elektrische bijverwarming met een vermogen van 2.000 watt die tijdens de verwarmingsperiode (= 6 maanden = 182 dagen) elke dag 1 uur wordt gebruikt, verbruikt jaarlijks 2.000 watt * 1 uur/dag * 182 dagen = 364.000 watt = 364 kWh.

De Stadswinkel geeft duidelijke en gedetailleerde informatie over het verbruik van de verschillende elektrische toestellen. Als u echter tijd hebt, kunt u het verbruik van de huishoudtoestellen van een gezin veel nauwkeuriger meten door het reële vermogen ervan te bepalen. De Stadswinkel leent gratis meettoestellen uit (zogenaamde wattmeters). Neem contact op met de Stadswinkel om uw aanvraag in te dienen.

Vermoeden van diefstal van elektriciteit

 1. Koppel alle toestellen die elektriciteit verbruiken (waaronder de koelkast, de diepvries, de boiler, toestellen in slaapstand) los.
 2. Controleer of de meter blijft doorlopen:
  • als de meter blijft lopen, is er waarschijnlijk sprake van diefstal. In dat geval moet u:
   • foto’s maken van de meter en de draden die op deze meter zijn aangesloten.
   • Een elektricien contacteren om de diefstal officieel vast te stellen en hem vragen om een rapport op te stellen.
   • De nodige stappen ondernemen tegen de persoon die de elektriciteit steelt. Naargelang de situatie kunt u ofwel een minnelijke oplossing proberen te vinden, of anders kunt u klacht indienen bij de politie op basis van de foto’s en het rapport van de elektricien.
  • Als de meter niet meer draait, is er zeker geen sprake van diefstal. Voor de zekerheid kan de betrokkene de test op een later moment herhalen. Het is namelijk mogelijk dat het niet om een continue diefstal gaat, maar enkel om het gebruik van specifieke toestellen.