Klacht indienen

Mis à jour le : 05/04/2017

Een consument die van oordeel is dat zijn rechten niet werden gerespecteerd, kan een klacht indienen.

Daarbij rijzen verschillende vragen: Bij welke instantie wordt de klacht het beste ingediend? Wat zijn de voorwaarden (inzake ontvankelijkheid) om deze klacht in te dienen? Binnen welke termijn moet de klacht worden ingediend? Binnen welke termijn kan een beslissing worden verwacht? Schort de klacht de invorderingsprocedure van een betwiste schuld op? Wat kost de procedure? Zal de beslissing bindend zijn?

Hier vind je de antwoorden op deze vragen.

Klachten met betrekking tot energie en klachten met betrekking tot huisvesting worden afzonderlijk behandeld omdat de procedures en de betrokken instanties niet altijd dezelfde zijn.

Hoewel betwistingen van kostenafrekeningen betrekking hebben op het energieverbruik, zullen ze worden behandeld in het deel over huisvesting. Kostenafrekeningen vloeien namelijk voort uit het bestaan van een huurcontract tussen een huurder en een verhuurder.