Sociaal Waterfonds

Mis à jour le : 26/09/2016

Het Sociaal Waterfonds biedt (diverse vormen van) financiële steun aan fysieke personen in het Brusselse Gewest die moeilijkheden hebben om hun waterfactuur te betalen.

Dit sociale fonds zag het levenslicht via Hydrobru in 1998, maar het beheer ervan werd toevertrouwd aan de 19 OCMW’s van het Brusselse Gewest. Het fonds haalt zijn geld uit een financiële bijdrage van de Brusselse gezinnen, met name een heffing per kubieke meter gefactureerd water. Dit fonds wordt herverdeeld onder de OCMW’s die op die manier over de middelen beschikken om de steun vragende gezinnen bij te staan.

Wat betaalt het Sociaal Waterfonds?

Het Sociaal Waterfonds stelt de OCMW’s in staat om:

  1. een factuur van Hydrobru gedeeltelijk of volledig te betalen
  2. een bedrag te betalen dat is berekend op een forfait van 80 l/d/pers, in het geval van een kostenafrekening (met of zonder meetinstallatie). Met deze 80 liter kan de essentiële behoefte worden gedekt, met name ongeveer 8,5 liter voor de keuken, 54 voor de persoonlijke hygiëne en het toilet, en 17,5 liter voor de schoonmaak en de was
  3. een vakman in te schakelen om lekken in spoelbakken of kraanwerk bij gezinnen in moeilijkheden te herstellen en om systemen te installeren die water helpen te besparen (dubbel doorspoelsysteem, waterbesparende douchekoppen of kraanwerk, enz.) of om individuele meters te plaatsen om het verbruik beter te beheren. Met deze systemen wordt er eveneens preventief gewerkt.
  4.  personeel in te zetten dat gezinnen advies geeft over hoe ze hun waterverbruik kunnen verminderen

Wie heeft recht op het Sociaal Waterfonds?

Elke fysieke persoon die in het Brusselse Gewest woont heeft recht om een steunaanvraag in te dienen bij zijn OCMW. Daarna zal het OCMW op basis van het resultaat van het sociale onderzoek en het specifieke beleid van het OCMW beslissen of het de steun al dan niet toekent. Er wordt dus niet automatisch steun toegekend. Als de betrokkene de weigering van het OCMW om hem de gevraagde steun toe te kennen, betwist, kan hij hiertegen steeds bezwaar maken.

Hoe kan men zijn recht op het Sociaal Waterfonds laten gelden?

De betrokkene moet contact opnemen met het OCMW van zijn gemeente om een afspraak te vragen.